Функціїї та графіки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Функціїї та графіки by Mind Map: Функціїї та графіки

1. Загальні поняття

1.1. Періодичність

1.1.1. f(x+T)=f(x-T)=f(x)

1.1.2. T - період ф-ції

1.2. Область визначення (D)

1.3. Парна і непарна ф-ція

1.3.1. Парна ф-ція

1.3.1.1. f(-x)=f(x)

1.3.1.2. y=x^2

1.3.2. Непарна ф-ція

1.3.2.1. f(-x)=-f(x)

1.3.2.2. y=x^3

1.4. Множина значень (Е)

2. Лінійна ф-ція

2.1. y=kx+b

2.2. x є R

2.3. графік - пряма

2.4. k - кутовий коеф.

3. Ф-ція y=k/x

3.1. k≠0

3.2. графік - крива, що складається з двох симетричних відносно початку коорд. віток; гіпербола

3.3. х≠0

4. Квадратична ф-ція

4.1. y=ax^2+bx+c (a≠0)

4.2. x є R

4.3. графік - парабола

4.3.1. a<0 гілки вниз

4.3.2. a>0 гілки вгору

4.4. Хо= -(b/2a)

4.4.1. Yo= -(D/4a), D=b^2-4ac

5. Функція y=n√x

5.1. n ≥ 2, n є N

5.2. n - парне

5.2.1. y=n√x=y=2k√x

5.2.2. x ≥ 0

5.3. n - непарне

5.3.1. x є R

5.3.2. y=n√x=y=2k+1√x

6. Степенева ф-ція

6.1. y=x^a, а - дійсне число