Eesti majandus globaliseeruvas maailmas (Mihkel Pärnoja)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Eesti majandus globaliseeruvas maailmas (Mihkel Pärnoja) by Mind Map: Eesti majandus globaliseeruvas maailmas (Mihkel Pärnoja)

1. Eesti tööjõud

1.1. Pikaajaline odava tööjõu kasutamine ei ole hea ühiskondlikule heaolule.

2. SISSEJUHATUS Mida peaks tegema, et Eesti majandus tugevneks niisuguse tempoga ja viisil, et meie asend globaliseeruvas maailmas järjest paraneks?

3. Lähtepositsioon

4. Eesti koht maailmas

4.1. Kasutatavad varud, võimalused ja ohud,

5. Eesti hetkeolukord

5.1. Vaba kapitali liikumine, kauba liikumisel min. tõkked, võõrtöölistel elamis- ja tööload.

6. https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/Eesti-majandus-globaliseeruvas-maailmas.pdf

7. Mida teha?

8. Strateegiline planeerimine

8.1. Pikaajaline plaan, mis suunaks kõikvõimalikke majanduse harupoliitikaid.

9. Säästva ja püsiva arengu saavutamine

9.1. Varude säästlik kasutamine, inimeste vaesumise vältimine arengu tõttu, inimeste võimete ja aktiivsuse arendamine.

10. Minimaalsest riigist loobumine

10.1. Vältimaks madalat haridustaset, tarkade inimeste ärakolimist ja suuri tuluerinevusi.

11. Pikaajalise majanduskasvu saavutamise võimalused

12. Milline on riigi roll?

13. Madalatelt tööjõukuludelt liikumine kõrgematele

13.1. Tagatud teadusmahuka tootmise ja teenuste pakkumise suurenemisega.

14. Mastaabisäästu efekt

14.1. Mida kõrgem tase, seda suurem võimalus saavutada edu ning leida uusi uuendusi.

15. Teadus- ja arendustegevus

15.1. Konkureerimaks globaliseeruval maailmaturul peab andma tootmisele kõrgema lisandväärtuse.

16. Teadus ja innovatsioon

16.1. Investor, katalüsaator, regulaator.

17. Riigi eelarve

17.1. Tehnoloogilise arendustegevuse ja innovatsiooni jaoks eraldatud raha tark ning otstarbekas kasutamine.

18. Teaduse ja arenduse strateegia

18.1. Soodsa keskkonna loomine, mis julgustab ettevõtteid arenema ning konkurentsieelist saavutama.