paragaaf 7.1 t/m 7.4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
paragaaf 7.1 t/m 7.4 by Mind Map: paragaaf 7.1 t/m 7.4

1. 7.1 kwadraten

1.1. volgorde bij berekening: 1: bereken wat binnen de haakjes staat. 2: kwadrateren. 3: vermenigvuldigen en delen links rechts. 4: optellen aftrekken link rechts.

1.1.1. 3²

1.1.1.1. wortels

1.1.1.1.1. √3

2. 7.2 kwadratische formules

2.1. y= x² + 8

2.1.1. x= 8

3. 7.3 Parabolen

3.1. van een formule maak je een parabool.

3.1.1. je krijg sommen en zet ze in een formule.

4. 7.4 rekenen met letters.

4.1. als er 5a staat staat er eigenlijk 5 x a

4.1.1. voor dat je de sommen krijgt staat er wat de letter voor cijfer is.