ЛИДЕРИ В ПЛОВДИВ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЛИДЕРИ В ПЛОВДИВ by Mind Map: ЛИДЕРИ В ПЛОВДИВ

1. Образование

1.1. Център за творческо обучение Google for Education

1.2. РИО

1.2.1. Директори на училища

1.2.1.1. лидери на учителски екипи

1.2.1.2. учител на годината (влиятелни учители, награждавани от община Пловдив за принос към развитието на общинските политики по образование)

2. Изкуство

2.1. HIls of rock

2.2. Фондация-''Пловдив 2019"

2.3. АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

3. НПО

3.1. Заедно в час местни учители

3.1.1. "Развиване на компетентности" - пловдивска организация

3.2. Доброволчество

4. НЕФОРМАЛНИ ОБЩНОСТИ / ЛИДЕРИ

4.1. Лидери на малцинствени и професионални общности

4.2. Родители активни в сферата на образованието

4.3. клуб "Родолюбие" -съхранение на БГ история и фолклор (работят активно с ученици и младежи)

5. Околна среда/ екология

5.1. Инж. Анести Тимчев - Заместник-кмет „Екология и здравеопазване“

6. Администрация

6.1. Спорт

6.1.1. Здравко Димитров - кмет на гр. Пловдив

6.1.2. Георги Титюков - Заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”

6.2. Здравеопазване

6.2.1. Инж. Анести Тимчев - Заместник-кмет „Екология и здравеопазване“

6.3. д-р Дани Каназирева - областен управител

6.4. Образование

6.4.1. Стефан Стоянов - Зам.кмет по образование

7. Младежки дейности

7.1. Младежки център гр. Пловдив

7.2. Ади и Алекс - "Мегафон" в Пловдив

7.3. "Улови Пловдив" - ученици създатели на кино продукти (в общността на нашето училище)

8. Известни личности

8.1. Цвети Пиронкова

8.2. Поли Генова

8.3. Теодосий Спасов

8.4. Йордан Йовчев