Інформатика, як наука

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформатика, як наука by Mind Map: Інформатика, як наука

1. Історія інформатики, як науки

1.1. У 1963 р визнано інформатику як науку про інформацію , що складається з трьох основних частин - теорій інформаційних елементів, інформаційних процесів і інформаційних систем.

1.2. В Японії в 1978 р дається широке визначення інформатики.

2. Походження терміну "інформатика"

2.1. Виник у 60-х рр. XX ст. у Франції

2.2. Утворений шляхом злиття слів information (інформація) і automatique (автоматика) і означає інформаційну автоматику

2.3. Поняття інформатики охоплює області, пов'язані з розробкою, створенням, використанням та матеріально-технічним обслуговуванням систем обробки інформації

3. Видатні вчені у галузі інформатики

3.1. Олександр Летичевський

3.2. Анатолій Анісімов

3.3. Бейко Іван Васильович

3.4. Ващук Федір Григорович

3.5. Годлевський Михайло Дмитрович

3.6. Донськой Володимир Йосипович

3.7. Павлов Олександр Анатолійович

3.8. Провотар Олександр Іванович

3.9. Рашкевич Юрій Михайлович

4. Сучасні галузі інформатики

4.1. Архітектура комп'ютера

4.2. Геоінформатика

4.3. Інформаційна безпека

4.4. Комп'ютерна безпека

4.5. Людино-орієнтований метод комп'ютерного моделювання

4.6. Наукова інформатика

4.7. Операційний центр безпеки

4.8. Рівночасність (інформатика)

4.9. Чисельні методи оптимізації

5. Мета та особливості навчання

5.1. Мета навчання шкільного курсу інформатики – формування основ інформаційної культури школярів, тобто формування сукупності знань, умінь, навичок, які забезпечують учням можливість застосовувати комп'ютерну техніку в навчальній, а згодом у професійній діяльності.

6. Новітні парадигми вивчення інформатики

6.1. Перший етап інформатизації освіти (електронізація) - впровадження електронних засобів і обчислювальної техніки

6.2. Другий етап інформатизації освіти (комп’ютеризація) - використання діалогової взаємодії людини з комп’ютером

6.3. Третій, сучасний, етап інформатизації освіти - використання потужних персональних комп'ютерів, швидкодіючих накопичувачів великої ємкості, нових інформаційних технологій

6.3.1. Залучення учнів середніх шкіл до інформаційних технологій