Közigazgatási jogi norma fajtái I.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Közigazgatási jogi norma fajtái I. by Mind Map: Közigazgatási jogi norma fajtái I.

1. A jogi N rendeltetése alapján

1.1. közelező, jogosító

1.2. cselekvésre bíró/ tiltó

1.3. naturális

1.4. statuáló

2. Tartalma szerint

2.1. Anyagi normák

2.2. Alaki, eljárási normák

2.3. Szervezeti jogi normák

3. Szerkezete szerint

3.1. Hipotézis

3.1.1. Egyszerű, összetetett, konjuktív, diszkonjuktív

3.2. Diszpozíció

3.2.1. Parancsoló és megengedő

3.3. Szankció

3.3.1. A hipotézistől és diszpozitól elkülönül

4. Érvényesülése szerint

4.1. önkéntes jogkövetéssel

4.2. jogalkalmazással, jogérvényesítéssel

4.3. végrehajtás, ellenőrzés

5. II. Köszigazgatási jogviszony(konkrét jogalanyok közöttitársadalmi viszony ezt a közigjog szabályozza

5.1. Közig jogviszony tipusai

5.1.1. Alanyai közötti kapcsolat alapján

5.1.1.1. Hatalmi/szuprematív jv.

5.1.1.2. Irányítási-felügyeleti jv.

5.1.1.3. Mellérendeltségi kapcs.

5.1.2. Tárgya szerint

5.1.2.1. Hatósági jogviszonytipus

5.1.2.2. Irányítási - felügyeleti jogviszonytipus

5.1.3. Időtartama szerint

5.1.3.1. Egyszeri(hatósági)

5.1.3.2. Folyamatos(irányítás - felügyelet

6. III. A közig által alkalmazott nem közigi jog fő területei(közig büntetőjog, birtokvédelem).

6.1. Közig és igazságszolg. szétválasztása

6.1.1. 1869.IV Csemegi a szétválasztás mellett volt, ennek ellenére maradt összefonódás

6.1.1.1. kihágási bíráskodás

6.1.1.2. kissebb perértékű polgári ügyek

6.1.1.3. cselédügyek

6.1.2. Kihágás szabálysértéssé lesz

6.1.2.1. 1952 kihágási eljárás szabályairól

6.1.2.2. 1953. 16. tvr. Szabálysértés borned

6.1.2.3. 1955 kihágás off szabsért lett mind

6.1.2.4. 1968.I szilárdította meg

6.1.3. Községi bíráskodás 1952. évi III. szüntette meg

6.1.4. A Ptk a tanácsokanak biztosított jogkört tartás, birtokvédelem, életjáradék

7. Rendszerváltás utáni időszak, továbbra is van quasi bírói hatalom: szabsért, birtokvédelem, gyámhatóság, közigbírságolás

7.1. Szabálysértések

7.2. Polgári jogi területek a helyi igazgatásban

7.3. Autonóm állig. szervek által végzett jogalkalmazás sajátosságai

7.3.1. Igazságszolgáltatási funkciókkal bírnak

8. Fogalma: A norma a jogszabály alapegysége, normatív aktus eredményeként jön létre

8.1. A jogszabályokon és közjogi szervezetszabályzó eszközökön belül található minden olyan rendelkezés, az általánosság igényével fogalmazott magatartási szabályt tartalmaz, jogi normának nevezzük.

8.2. A közigazgatási jog norma a a közig alapegységealaki, anyagi, szervezeti normák spec. kategóriát alkotnak. a közig. állami cselekvésének jellege adja a sajátosságait.főleg parancsoló jogi normák kógensek.