IMPACTUL CÂȘTIGULUI SALARIAL MEDIU ȘI AL INFLAȚIEI ASUPRA NATALITĂȚII ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2016...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IMPACTUL CÂȘTIGULUI SALARIAL MEDIU ȘI AL INFLAȚIEI ASUPRA NATALITĂȚII ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2016-2020 by Mind Map: IMPACTUL CÂȘTIGULUI SALARIAL MEDIU ȘI AL INFLAȚIEI ASUPRA NATALITĂȚII ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2016-2020

1. S1: ALEGEREA TITLULUI/SUBIECTULUI

2. S2-S4: SCOP,OBIECTIVE,STRUCTURĂ ,PLAN DE LUCRU

3. S4-S6:LITERATURĂ DE SPECIALITATE(MATERIALE UTILE)

4. S6-S8: ELEMENTE DE PRE-TEXT

4.1. COPERTĂ

4.2. PAGINĂ DE TITLU

4.3. REZUMAT

4.4. MULȚUMIRI

4.5. CUPRINS

4.6. LISTA TABELELOR DIN TEXT,LISTA FIGURILOR DIN TEXT

5. S8-S12: ELEMENTE DE TEXT

5.1. INTRODUCERE

5.2. STADIUL CUNOAȘTERII: ANALIZA NATALITĂȚII ȘI A INFLAȚIEI

5.3. PREZENTAREA METODOLOGIEI DE CERCETARE

5.4. PREZENTAREA BAZEI DE DATE

5.5. INTERPRETAREA REZULTATELOR CERCETĂRII

5.6. CONCLUZII

6. S12-S13: ELEMENTE DE POST-TEXT

6.1. BIBLIOGRAFIE

6.2. ANEXE

7. S14: PREZENTAREA PROIECTULUI DE CERCETARE