Elà[email protected]

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elà[email protected] by Mind Map: ElàsTIC@

1. 0. INTRODUCCIÓ

1.1. Projecte: CATALÀ PER A TOTS

1.2. El Català com a forma de cohesió social i integració laboral a Catalunya

1.3. Projecte global: lingüístic, cultural, social de la llengua catalana

2. 1. CONTEXTUALITZACIÓ

2.1. Nouvinguts adults: Inserció social i laboral a la comunicat local

2.2. Model mixt b-learning

2.3. Plataforma e-learning: moodle

2.4. Sessions presencials bisetmanals al centre social amb 10 ordinadors

2.5. Nivells

2.5.1. Usuari Bàsic (A1/A2)

2.5.1.1. Finançament 60% públic

2.5.2. Usuari Independent (B1/B2)

2.5.2.1. Finançament 40% públic

3. 2. ANTECEDENTS

3.1. ELÀ[email protected] des de 2009

3.2. Vocación e-learning, experiència amb joves i col.lectius immigrants

3.3. Projectes fets: Víncula´t, nomesequenoseres, Tots fem poble

3.4. Programes específics per a l´integració social i cultural de la Generalitat: Voluntariats per la llengua, Direcció General d´Acció Cívica i Comunitària

3.5. Marc Comú de Referència de Llengües

4. 3. ANÀLISI NECESSITATS

4.1. Direcció

4.2. Disseny tecnopedadògic

4.3. Processos docents

4.4. Programa desenvolupat: CATALA PER A TOTS NIVELL A1

5. 4. OBJECTIUS

5.1. OBJECTIUS GENERALS

5.1.1. Formació inclusiva amb igualtat d´oportunitats

5.1.2. Participació activa de tots els integrants

5.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS

5.2.1. Objectius lingüístics

5.2.2. Objectius Culturals

5.2.3. Objectius de Cohesió Social i Inserció Laboral

5.2.4. Objectius de competència social i autonomia

6. 5. MODEL PEDADÒGIC

6.1. Aprenentatge significatiu

6.2. Experiències d´aprenentatge col.laboratives: constructivisme i connectivisme

6.3. Habilitats lingüístiques, Autonomia gradual, importància l´ús de les noves tecnologies

6.4. Avaluació contínua:

6.4.1. Formativa 40%: Activitats individuals, parelles i en grup

6.4.2. Sumativa 30%: Examen final

6.4.3. Tasca Final 30%

7. 6. MODEL ORGANITZATIU

7.1. Direcció i planificació: Marta Mendoza/ Eulàlia Garcia

7.2. Coordinadora metodològica/ pedadògica: Ana C. Martínez

7.3. Coordinadora de disseny tecnopedadògic: Ana C. Martínez/ Marta Mendoza

7.4. Coordinadora de inserción social i laboral: Eulàlia Garcia

8. 7. ASPECTES TECNOLÒGICS

8.1. Moodle

8.2. PLE de classe: Symbaloo

8.3. Comunicació síncrona: debat, xat / Comunicació asíncrona: blog, wiki, email, fòrum, glossari

8.4. Xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedin

8.5. 2 Tutors docents web, 1 tutor docent d´insercció social i laboral, xarxa voluntaris

9. 8. CONTINGUTS

9.1. 10 Mòduls

9.2. Aspectes lingüístics, culturals, socials i de integración

9.3. Tasca final

9.4. Altres habilitats: competència digital, social i ciudadana, coneixement del món, autonomía i aprendre a aprendre

9.5. Necessitats especials contemplades

10. 9. PLANIFICACIÓ

10.1. On som? Què tenim?

10.2. Què necessitem?

10.3. Què volem?

10.4. Com hi arribem?

11. 10. IMPLEMENTACIÓ

11.1. Elaboració i aprovació del projecte definitiu

11.2. Calendari previsible

11.2.1. Procès de matriculació

11.2.1.1. Inscripció

11.2.1.2. Admissió

11.2.1.3. Matriculació

11.2.2. CATALÀ PER A TOTS NIVELL A1

11.2.2.1. 160 hores

11.2.2.2. 8 mesos

11.2.2.3. 2 hores setmanals presencials + 3 hores setmanals virtuals aprox.

11.3. Avaluació del projecte