Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ElàsTIC@ by Mind Map: ElàsTIC@
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ElàsTIC@

0. INTRODUCCIÓ

Projecte: CATALÀ PER A TOTS

El Català com a forma de cohesió social i integració laboral a Catalunya

Projecte global: lingüístic, cultural, social de la llengua catalana

1. CONTEXTUALITZACIÓ

Nouvinguts adults: Inserció social i laboral a la comunicat local

Model mixt b-learning

Plataforma e-learning: moodle

Sessions presencials bisetmanals al centre social amb 10 ordinadors

Nivells

Usuari Bàsic (A1/A2), Finançament 60% públic

Usuari Independent (B1/B2), Finançament 40% públic

2. ANTECEDENTS

ELÀSTIC@ des de 2009

Vocación e-learning, experiència amb joves i col.lectius immigrants

Projectes fets: Víncula´t, nomesequenoseres, Tots fem poble

Programes específics per a l´integració social i cultural de la Generalitat: Voluntariats per la llengua, Direcció General d´Acció Cívica i Comunitària

Marc Comú de Referència de Llengües

3. ANÀLISI NECESSITATS

Direcció

Disseny tecnopedadògic

Processos docents

Programa desenvolupat: CATALA PER A TOTS NIVELL A1

4. OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

Formació inclusiva amb igualtat d´oportunitats

Participació activa de tots els integrants

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Objectius lingüístics

Objectius Culturals

Objectius de Cohesió Social i Inserció Laboral

Objectius de competència social i autonomia

5. MODEL PEDADÒGIC

Aprenentatge significatiu

Experiències d´aprenentatge col.laboratives: constructivisme i connectivisme

Habilitats lingüístiques, Autonomia gradual, importància l´ús de les noves tecnologies

Avaluació contínua:

Formativa 40%: Activitats individuals, parelles i en grup

Sumativa 30%: Examen final

Tasca Final 30%

6. MODEL ORGANITZATIU

Direcció i planificació: Marta Mendoza/ Eulàlia Garcia

Coordinadora metodològica/ pedadògica: Ana C. Martínez

Coordinadora de disseny tecnopedadògic: Ana C. Martínez/ Marta Mendoza

Coordinadora de inserción social i laboral: Eulàlia Garcia

7. ASPECTES TECNOLÒGICS

Moodle

PLE de classe: Symbaloo

Comunicació síncrona: debat, xat / Comunicació asíncrona: blog, wiki, email, fòrum, glossari

Xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedin

2 Tutors docents web, 1 tutor docent d´insercció social i laboral, xarxa voluntaris

8. CONTINGUTS

10 Mòduls

Aspectes lingüístics, culturals, socials i de integración

Tasca final

Altres habilitats: competència digital, social i ciudadana, coneixement del món, autonomía i aprendre a aprendre

Necessitats especials contemplades

9. PLANIFICACIÓ

On som? Què tenim?

Què necessitem?

Què volem?

Com hi arribem?

10. IMPLEMENTACIÓ

Elaboració i aprovació del projecte definitiu

Calendari previsible

Procès de matriculació, Inscripció, Admissió, Matriculació

CATALÀ PER A TOTS NIVELL A1, 160 hores, 8 mesos, 2 hores setmanals presencials + 3 hores setmanals virtuals aprox.

Avaluació del projecte