Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ElàsTIC@ by Mind Map: ElàsTIC@
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ElàsTIC@

0. INTRODUCCIÓ

Projecte: CATALÀ PER A TOTS

El Català com a forma de cohesió social i integració laboral a Catalunya

Projecte global: lingüístic, cultural, social de la llengua catalana

1. CONTEXTUALITZACIÓ

Nouvinguts adults: Inserció social i laboral a la comunicat local

Model mixt b-learning

Plataforma e-learning: moodle

Sessions presencials bisetmanals al centre social amb 10 ordinadors

Nivells

2. ANTECEDENTS

ELÀSTIC@ des de 2009

Vocación e-learning, experiència amb joves i col.lectius immigrants

Projectes fets: Víncula´t, nomesequenoseres, Tots fem poble

Programes específics per a l´integració social i cultural de la Generalitat: Voluntariats per la llengua, Direcció General d´Acció Cívica i Comunitària

Marc Comú de Referència de Llengües

3. ANÀLISI NECESSITATS

Direcció

Disseny tecnopedadògic

Processos docents

Programa desenvolupat: CATALA PER A TOTS NIVELL A1

4. OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

5. MODEL PEDADÒGIC

Aprenentatge significatiu

Experiències d´aprenentatge col.laboratives: constructivisme i connectivisme

Habilitats lingüístiques, Autonomia gradual, importància l´ús de les noves tecnologies

Avaluació contínua:

6. MODEL ORGANITZATIU

Direcció i planificació: Marta Mendoza/ Eulàlia Garcia

Coordinadora metodològica/ pedadògica: Ana C. Martínez

Coordinadora de disseny tecnopedadògic: Ana C. Martínez/ Marta Mendoza

Coordinadora de inserción social i laboral: Eulàlia Garcia

7. ASPECTES TECNOLÒGICS

Moodle

PLE de classe: Symbaloo

Comunicació síncrona: debat, xat / Comunicació asíncrona: blog, wiki, email, fòrum, glossari

Xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedin

2 Tutors docents web, 1 tutor docent d´insercció social i laboral, xarxa voluntaris

8. CONTINGUTS

10 Mòduls

Aspectes lingüístics, culturals, socials i de integración

Tasca final

Altres habilitats: competència digital, social i ciudadana, coneixement del món, autonomía i aprendre a aprendre

Necessitats especials contemplades

9. PLANIFICACIÓ

On som? Què tenim?

Què necessitem?

Què volem?

Com hi arribem?

10. IMPLEMENTACIÓ

Elaboració i aprovació del projecte definitiu

Calendari previsible

Avaluació del projecte