KINEZIOLOŠKA METODIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KINEZIOLOŠKA METODIKA by Mind Map: KINEZIOLOŠKA METODIKA

1. PREDMET POUČAVANJA

1.1. NASTAVA

1.2. IZVANNASTAVNI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA

1.3. IZVANŠKOLSKI ORGANIZACIJSKI OBLICI RADA

2. CILJEVI

2.1. PROUČAVANJE ZAKONITOSTI I KATEGORIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

2.2. PRONALAŽENJE NOVIH POJAVA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

2.3. UNAPREĐIVANJE POSTOJEĆIH ZNANJA

2.4. UTVRĐIVANJE NAČINA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE

3. KINEZIOLOŠKA KULTURA

3.1. VRIJEDNOSTI

3.1.1. BIOLOŠKE VRIJEDNOSTI

3.1.2. PEDAGOŠKE VRIJEDNOSTI

3.1.3. ZDRAVSTVENA VRIJEDNOST

3.1.4. EKONOMSKA VRIJEDNOST

3.1.5. KULTURNA VRIJEDNOST

4. ZADAĆE

4.1. DESKRIPTIVNOST

4.2. EKSPLIKATIVNOST

4.3. NORMATIVNOST

4.4. PRAGMATIČNOST

5. STRUKTURA

5.1. OPĆA KINEZIOLOŠKA METODIKA

5.2. POSEBNE METODIKE

5.2.1. METODIKA NASTAVE KINEZIOLOŠKE KULTURE

5.2.2. METODIKA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

5.2.3. METODIKA IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI

6. ODNOS S DRUGIM ZNANOSTIMA

6.1. PRIMIJENJENE ZNANOSTI

6.2. DRUŠTVENE ZNANOSTI

6.3. KORELACIJSKE ZNANOSTI

6.4. POMOĆNE ZNANOSTI

6.5. PRIRODNE ZNANOSTI