Đam mê

https://www.mindmeister.com/1851351166/am-m

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đam mê by Mind Map: Đam mê

1. Đam mê là gì?

1.1. Khái niệm:

1.2. Nguyên nhân:

1.3. Phân biệt

2. Cách xác định đam mê

2.1. Cách one

2.2. Cách high

2.3. Cách bar

2.4. Còn nhiều cách lắm nên các bạn hãy search google nka

3. Đam mê của bạn?

3.1. Có nhiều tiền

3.2. Cách kiếm ra nhiều tiền

3.3. Tìm cơ hội, tiếp cận tốt với đam mê (đã định hướng, CV )

3.4. Học ngành nghề yêu thích(ĐH yêu thích)/Công việc yêu thích => Để hiểu rõ đam mê của mình .

3.4.1. Luôn luôn có sự cố gắng , nỗ lực không ngừng trong bản thân

3.5. Tìm hiểu về đam mê

3.6. Có sự yêu thích nhất định => Đam mê