Компоненти формули НУШ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Компоненти формули НУШ by Mind Map: Компоненти формули НУШ

1. Новий зміст освіти

1.1. Формування компетентностей

1.2. Самореалізація

1.3. Набуття ключових компетентностей

2. Умотивований учитель

2.1. Свобода творчасті

2.2. Професійний розвиток

3. Наскрізний процес виховання

3.1. Морально-етичні цінності

3.1.1. Гідність

3.1.2. Чесність

3.1.3. Повага

3.1.3.1. до життя

3.1.3.2. інших людей

3.1.4. Справедливість

3.1.5. Турбота

3.2. Соціально-політичні

3.2.1. Свобода

3.2.2. Демократій

3.2.3. Культурне різноманіття

3.2.4. Повага

3.2.4.1. до рідної мови

3.2.4.2. до культури

3.2.5. Патріотизм

3.2.6. Шанобливе ставлення до довкілля

3.2.7. Повага до закону

3.2.8. Солідарність

4. Децентралізація та ефективне управління

4.1. Ефективне управління

4.2. Автономія школи

4.3. Підтримка шкільного середовища

5. Педагогіка партнерства

5.1. Взаємодія

5.2. Спілкування

5.3. Співпраця

5.3.1. Між учителем

5.3.2. Учнем

5.3.3. Батьками

6. Нова структура школи

6.1. Новий зміст навчання

6.2. Набуті компетентності для життя

6.3. Легке змістовне навчання

6.4. Сучасне начання

6.5. Інноваційне навчання

7. Справедливий розподіл публічних коштів

7.1. Рівний доступ до якісної освіти

8. Сучасне освітнє середовище

8.1. Зміна організації простору класу

8.2. Запровадження ІКТ в освітній галузі

8.3. Сучасна бібліотека

8.4. Умови для навчання інклюзії з однолітками

9. Дитиноцентризм

9.1. Орієнтація на потреби учня