Geçmişten Günümüze İletişim Teknolojisi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geçmişten Günümüze İletişim Teknolojisi by Mind Map: Geçmişten Günümüze İletişim Teknolojisi

1. Güvercin (M.Ö.1200)

2. İnternet (1969)

3. Akıllı Telefonlar (1994)

4. Fonograf – Gramofon – Diktafon (1877)

5. Ahizeli Telefon (1875)

6. Mağara Resimleri (Taş Devri)

7. Dergi (1672)

8. Daktilo (1829)

9. Faks (1924)

10. Televizyon (1923)

11. Cep Telefonları (1973)

12. Gazete (1605)

13. Bilgisayar-Eniac (1947)

14. Mektup (M.Ö. 3200)

15. Telgraf (1792)

16. Ulak ile Haberleşme (M.Ö.3200)

17. Radyo (1896)

18. Dumanla Haberleşme (Taş Devri)

19. Bilgisayar-PC (1975)