Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Függvények by Mind Map: Függvények

1. Lineáris

1.1. képe egy egyenes

1.1.1. konstans

1.1.1.1. ha b=0 akkor egyenes arányosságról beszélünk

2. Abszolútérték

2.1. V alakú

2.1.1. Egy valós szám abszolút értéke nemnegaatív számok esetén maga a szám, negatív számok esetén a szám ellentetje.

2.1.1.1. jele: lxl

3. Ami minden függvényre igaz

3.1. intervallumok: nyílt, zárt, félig nyílt, félig zárt

3.1.1. lehet csökkenő vagy növekvő

3.1.1.1. van érték készlet (y tengely) jelölése: É.K., értelmezési tartomány (x tengely) jelölése: É.T.

3.1.1.1.1. zérushely, jelölése: ZH

4. Másodfokú

4.1. parabola a képe

4.1.1. A másodfokú függvény grafikonja egy olyan parabola, amelynek a szimmetriatengelye párhuzamos az y tengellyel. Ennek a parabolának általános egyenlete tehát: y=ax2 +bx+c.