ระบบร้านค้าออนไลน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบร้านค้าออนไลน์ by Mind Map: ระบบร้านค้าออนไลน์

1. Update ระบบอินเตอร์ ให้มีความเป็นปัจจุบันเสมอ

2. โครงสร้างและกระบวนการทำงาน

2.1. การผลิดสินค้า/บริการ

2.1.1. ทำการผลิตสินค้า

2.1.2. ข้อดี

2.1.2.1. ไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายสินค้าได้

2.1.2.2. ลูกค้าสามารถเลือก/สั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา

2.1.2.3. ไม่ต้องเช่าพื้นที่ราคาแพง

2.1.2.4. มีการลงทุนน้อย

2.1.2.5. สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย

2.1.2.6. ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานเพื่อประจำหน้าร้าน

2.1.3. ทำการจัดเก็บสินค้า

2.2. แพ็คสินค้าเพื่อจัดส่ง

2.2.1. ทำการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์

2.3. การตลาด

2.3.1. ทำการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

2.4. บุคลากร

2.4.1. Admin

2.4.1.1. ตอบคำถาม/รับการสั่งซื้อจากลูกค้า

2.4.1.2. ตรวจสอบความถูกต้องของการสั่งซื้อ

2.4.1.3. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

2.4.1.4. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาสินค้า

2.4.2. ผู้ช่วย

3. โครงสร้างใหม่

3.1. เพิ่มกระบวนการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้เป็นความลับมากยิ่งขึ้น

4. สารสนเทศที่ใช้งาน

4.1. ระบบอินเตอร์เน็ต

4.2. ช่องทางการขายออนไลน์

4.2.1. Facebook

4.2.2. Line

4.2.3. Instagram

4.2.4. Website

5. สารสนเทศที่ควรนำมาใช้งานในอนาคต

5.1. เพิ่มช่องทางในการขายออนไลน์ เช่น Tiktok เป็นต้น

6. ข้อดี-ข้อเสีย

6.1. การให้บริการ

6.1.1. ทำการเลือก/สั่งสินค้า

6.1.2. ชำระเงิน

6.1.3. จัดส่ง

6.2. ข้อเสีย

6.2.1. การแข่งขันสูง

6.2.2. ต้องมีเวลาในการทำโฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าและร้านค้าให้เป็นที่รู้จัก

6.2.3. ต้องมีการ Update สินค้าอย่างสม่ำเสมอ

6.2.4. ข้อจำกัดในการจัดส่งสินค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้งานสินค้าอย่างเร่งด่วน