ARJEN TASAPAINO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ARJEN TASAPAINO by Mind Map: ARJEN TASAPAINO

1. TOTEUTTAMINEN

1.1. vastuutan itseni aikaansaamisesta

1.1.1. asetan aikarajan

1.1.2. olen vastuussa asiasta jollekin

1.2. ylläpidän työtehoani

1.2.1. keskityn yhteen asiaan kerrallaan

1.2.2. rytmitän työpäiväni

1.2.3. niputan samankaltaiset tehtävät

1.2.4. sitoutan itseni toimeenpanoon

1.2.4.1. teen tietoisesti lupauksia

1.2.4.2. asetan aikarajoja

1.2.5. pienennän kynnystä aloittaa haastavat tehtävät

1.2.5.1. yhdistän epämiellyttävään tehtävään palkitsevan asian

1.2.5.2. madallan vaatimustasoani

1.3. luon edellytykset työhön keskittymiselle

1.3.1. otan huomioon vireys- ja energiatasoni päivittäisen vaihtelun

1.3.2. valitsen keskittymistä tukevan ympäristön

1.3.3. karsin häiriötekijät

1.3.3.1. puhelimen ilmoitukset

1.3.4. varaan tarvittaessa ajan kalenterista

1.3.5. vältän sijaispuuhastelua

1.4. muutan tapojani

1.5. flow, tekemisen ilo

2. SUUNNITTELEN TOIMINTAANI

2.1. tunnistan, mikä on tärkeää

2.1.1. keskityn tärkeimpiin asioihin, en vain kiireellisimpiin tai helpoimpiin

2.2. osaan arvioida tehtäviin kuluvan ajan realistisesti

2.3. kirjaan ylös mieleeni juolahtavat tehtävät

2.4. tunnistan sitoumukseni

2.5. pidän itselleni viikkokatsauksen

2.6. hyödynnän jotain systemaattista ajanhallinnan menetelmää

2.7. tunnistan ristiriidat tavoissani ja puheissani

2.8. MUUTAN TAPOJANI

2.8.1. muutan ympäristöäni

2.8.2. pidän kirjaa päivittäisistä onnistumisista

3. TEEN TILAA OLEMISELLE

3.1. pyhitän vapaa-aikani palautumiseen

3.2. hyväksyn sen mitä käsillä on

3.3. sallin mieleni vaellella

3.3.1. yhdistän reflektointiin motonisen aktiviteetin

3.3.2. kirjaan ylös nousevat ajatukset

3.4. vähennän mentaalista rasitusta

3.4.1. en säilytä muistettavia asioita mielessäni

3.4.2. rajoitan digilaitteiden käyttöä

3.4.3. nautin ja pidän hauskaa

3.5. pidän taukoja ja tilaa työpäiväni lomassa

3.6. pyrin elämään synkronisesti toisten kanssa

4. läsnäolo