verden på formler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
verden på formler by Mind Map: verden på formler

1. Funktioner

1.1. en funktion starter tit med f(x)

1.1.1. som betyder y

1.2. b fortæller hvor den skal starter på y værdien

1.3. a og b a bliver sat ind foran xet fx 5 x og så vil 5 tallet være a

1.3.1. F(x)= 3x + 7. B værdien vil her være 7

2. ligninger

2.1. i ligninger skal man finde ud af hvad x værdien er

2.2. en ligning har et = tegn

3. Formler

3.1. formler et regnestykke hvor man indsætter en masse variabler og så indsætter man et tal for at regne ude fra

3.1.1. det kan bruges til at finde et rumfang

3.1.2. V=pi*r^2*h*given længde