хүний эрүүл мэндэд дэлхийн дулаарал нөлөөлөх нь

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
хүний эрүүл мэндэд дэлхийн дулаарал нөлөөлөх нь by Mind Map: хүний эрүүл мэндэд дэлхийн дулаарал нөлөөлөх нь

1. Цаг уурын өөрчлөлтүүд дараах өвчлөлийг нэмэгдүүлнэ

1.1. Ходоод гэдэсний үрэвсэл , холер , хоол хүнсээр болон усаар дамждаг бусад халдварт өвчнүүд

1.1.1. Эдгээр овчнүүд нь аадар бороо , болон бусад хүрээлэн буй орчны гамшгийн улмаас үер бууж , бохир усны цэвэршүүлэлт алдагдах , цэвэр усны нөөц буурахад тохиолдоно .

1.2. Завсрын эзнээр дамждаг халдварт өвчнүүд , жишээ нь халуун хумхаа , денгийн халууралт

1.2.1. Агаарын хэмийн ихсэл , цаг уурын эрс тэс өөрчлөлтөөс халдвар дамжуулагчдын тоо , газарзүйн тархалт хувьсахад тэдгээрийн үүсгэдэг овчин эрс ихэснэ

1.3. Хоол тэжээлийн дутагдал

1.3.1. Цаг уурын өөрчлөлтөөс газар тариалангийн үйл ажиллагаа зогсоход тохиолдоно . Энэ нь халуун орнуудад илүүтэй ажиглагддаг .

1.4. Зүрх судас , тархины судас , амьсгалын эрхтний өвчнүүд

1.4.1. Халуун хэм болон агаарын бохирдлын нөлөөгөөр сэдрэх нь элбэг .

2. хүчин зүлс

2.1. Дэлхийн гадаргуун дулааныг шингээхцас мөсний хэмжээний буурал

2.2. Халсан гол мөрөн ,нуур,тэнгис далайгаас агаар мандал руу их хэмжээний усны уур дэгдэх Хойд мөсөн далайн мөнхийн цэвдэг хайлснаас усан доорх болон мөсөнд хуримтлагдаж байсан органик задралаас гаралтай нүүрстөрөгчийн давхар исэл болон метан агаар мандалд чөлөөлөгдөх

3. Усан дахь болон усны гадаргуун дахь CO2-ийг шингээгч далайн амьд организм,замаг багасах, Агаар мандлын нүүрстөрөгчийн давхар ислийн өтгөрлийг ихэсгэдэг , далайн хүчилшилт

3.1. экосистем алдагдаж,загасны аж үйлдвэрлэлт зогсолтонд хүрч болзошгүй