TÜRKİYE NÜFUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÜRKİYE NÜFUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ by Mind Map: TÜRKİYE NÜFUSUNUN  TARİHSEL GELİŞİMİ

1. Ortanca Yaş

2. Kırsal Nüfus

3. Adrese Dayalı Sayım

4. İkamet Sistemi

5. Kentsel Nüfus

6. Nitelik (Yapı)

7. Nicelik (Sayı)

8. Birincil Ekonomik Faaliyet (Tarım)

9. İkincil Ekonomik Faaliyet (Sanayi)

10. Üçüncül Ekonomik Faaliyet (Hizmet)