BIOTIČKI ČIMBENICI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIOTIČKI ČIMBENICI by Mind Map: BIOTIČKI ČIMBENICI

1. neutralni (0)

2. nepovoljni (-)

3. povoljni (+)

4. odnosi među jedinkama različite vrste

4.1. simbioza

4.1.1. komenzalizam (+ 0)

4.1.1.1. jedna vrsta ima korist, druga nema ni korist ni štetu

4.1.2. mutualizam(++)

4.1.2.1. rak samac i moruzgva

4.1.2.2. obje vrste imaju korist

4.1.2.3. oprašivanje cvijeća

4.1.3. parazitizam(+ -)

4.1.3.1. jedna vrsta živi na štetu druge

4.1.3.2. prenošenje bolesti

4.1.3.3. vrste

4.1.3.3.1. vanjski paraziti

4.1.3.3.2. unutarnji paraziti

4.2. kompetica (- -)

4.2.1. vuk i lisica

4.2.1.1. konkurentski odnos za hranu i prostor

4.2.1.2. smanjenje broja vrste, potpuni nestanak

4.2.2. biljke

4.2.2.1. nadmetanje za tlo ili sunčevu svjetlost

4.3. predatorstvo (+ -)

4.3.1. razvili prilog za hvatanje i jedenje plijena

4.3.1.1. razvijena osjetila

4.3.2. hrane se drugim vrstama organizama

4.3.3. plijen ima prilagodbe za obranu od predatora

4.3.3.1. oponašaju druge vrste kako bi preživjeli

4.3.3.2. sakrivaju se, brane se bodljama ili otrovom