Szociális Kompetencia modell

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szociális Kompetencia modell by Mind Map: Szociális Kompetencia  modell

1. Rinn és Markle

1.1. Érzelmek kifejezése

1.1.1. Önkifejezés

1.1.1.1. Sikeres személyközi kommunikálás

1.1.2. Pozitív énkép

1.1.2.1. Eredményes társas viselkedés

1.1.3. Vélemény kifejezés

1.1.4. Dicséret elfogadása

2. Goldsmith

2.1. Temperamentum

2.1.1. Viselkedés és érzelmek alkati elemei

3. Saarni

3.1. Fejlődési modell

3.1.1. Érzelmek kifejezése

3.1.2. Érzelmi kapcsolatok kialakítása

3.1.3. Érzelmek szabályozása/ érzelmekkel való megküzdés

3.2. a biológiai alapprogramok és a környezeti tényezők egyaránt nagyon fontos szerepet játszanak

3.3. Saját érzelmi állapot megértése

3.3.1. Másik fél érzelmeinek felismerése, megfelelő kommunikáció

3.3.1.1. Empátia, mások érzelmeinek elfogadása

3.3.1.2. Szociális helyzet értelmezése

4. Meichenbaum, Butler és Gruson

4.1. Empátia - más helyzetben máshogy reagál A és B

4.2. Megfigyelhető viselkedés

4.3. Kognitív folyamatok

4.4. Kognitív struktúrák

4.5. az érzelmek a gondolkodási folyamatokkal és a kognitív struktúrákkal állnak szoros kapcsolatban

5. Rose-Krasnor

5.1. Kognitív folyamatok

5.1.1. Megleltározzák a szociális képességek fejlődését

5.1.1.1. Társas viselkedés

5.1.2. Érzelmi és kognitív képességekből és modelléből épül fel a szociális kompetencia

6. Spencer

6.1. a makro- és mikrokészségek megkülönböztetése

6.1.1. Makro

6.1.1.1. Empátia

6.1.1.2. Segítő viselkedés

6.1.1.3. Kooperáció

6.1.2. Mikor

6.1.2.1. Szociális percepció

6.1.2.2. Verbális kommunikáció

6.1.2.3. Nem verbális kommunikáció

6.1.2.3.1. Hangsúly

6.1.2.3.2. Gesztusok

6.1.2.3.3. Testtartás

6.1.2.3.4. Arckifejezés

7. Nagy József

7.1. Szociális kommunikációs képesség

7.1.1. társas interakcióinkat megvalósítják

7.2. verbális kommunikáció öröklött komponensei

7.2.1. érzelmi kommunikációnak

7.2.1.1. szabályozása az affektív apparátus által

7.2.1.1.1. egész életünk során befolyásolja viselkedésünket

7.2.2. ráépül a tapasztalat, az értelmező és az önértelmező tudatosság

8. Crick és Dodge

8.1. Meichenbaum és munkatársai

8.2. szociálisinformáció-feldolgozó modell

8.2.1. személyközi viselkedés során különböző információkat dolgozunk fel a szociális adatbázis alapján

8.2.2. leírására, hogy érzelmeink miként vesznek részt társas viselkedésünk alakításában

8.2.3. Feldolgozás 6 lépésben

8.2.3.1. 1. a beérkező információk kódolása

8.2.3.2. 2. az információk értelmezése

8.2.3.3. 3. a viselkedéses célok megfogalmazása

8.2.3.4. 4. lehetséges kivitelezési formák keresése vagy a meglévő válaszok szerkesztése

8.2.3.5. 5. kiértékelés és válogatás

8.2.3.6. 6. kivitelezés

8.3. érzelmeink kiegészítik viselkedésünket, a társas helyzetekben segítik az információk feldolgozását

9. Halberstadt, Denham és Dunsmore

9.1. Érzelmi kompetencia

9.1.1. Érzelmek szabályozás

9.1.2. Érzelmek ismerete

9.1.2.1. más arcáról érzelem leolvasás

9.1.2.2. Empátia

9.1.2.3. Önkontroll

9.1.3. Érzelmek kifejezése

9.1.3.1. Jó kommunikáció

9.1.3.2. Szociális kapcsoltok fejlesztése

10. Nesse

10.1. Érzelmeink vázlatminták

10.1.1. társas viselkedéstípusokhoz

10.1.1.1. ember adaptációjának hátterében állnak

10.1.2. érzelemkifejezés mint cselekvés

10.1.2.1. az arc, a hang, a testtartás reflexmintázata, amely jellemző az adott érzelemre

10.1.3. fajspecifikus mozgásprogramok

10.1.3.1. az anyai gondviselés, az agresszív konfliktusok vagy a párosodás

10.1.4. különböző érzelemcsoportokra való hajlamok