Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI 20 - TỔ 2 by Mind Map: BÀI 20 - TỔ 2

1. 1. Mạng máy tính là gì?

1.1. Mạng máy tính là 1 tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó để chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị

1.2. Gồm 3 thành phần

1.2.1. Các máy tính

1.2.2. Các thiết bị mạng

1.2.3. Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy tính

1.3. Phạm vi kết nối

1.3.1. Trong 1 phòng

1.3.2. Trong 1 tòa nhà

1.3.3. Toàn cầu...

2. 2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính

2.1. a) Phương tiện truyền thông (Media)

2.1.1. Kết nối có dây

2.1.1.1. Cáp xoắn đôi

2.1.1.2. Cáp đồng trục

2.1.1.3. Cáp quang

2.1.1.4. Thiết bị thực hiện các việc chuyển tiếp các tín hiệu, định hướng, khuếch đại tín hiệu như:

2.1.1.4.1. Bộ khuếch đại (repeater)

2.1.1.4.2. Bộ tập trung (hub)

2.1.1.4.3. Bộ định tuyến (Router)

2.1.1.5. Kiểu bố trí các máy tính trong mạng

2.1.1.5.1. Kiểu đường thẳng

2.1.1.5.2. Kiểu vòng

2.1.1.5.3. Kiểu hình sao

2.1.2. Kết nối không dây

2.1.2.1. Sóng radio

2.1.2.2. Bức xạ hồng ngoại

2.1.2.3. Sóng truyền qua vệ tinh

2.1.2.4. Tổ chức mạng không dây đơn giản cần

2.1.2.4.1. Điểm truy cập không dây (WAP)

2.1.2.4.2. Có vỉ mạng không dây (card mạng)

2.2. b) Giao thức (Protocol)

2.2.1. Giao thức truyền thông là bộ các quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dữ liệu

2.2.2. Giao thức dùng phổ biến nhất hiện nay là TCP/IP

3. 3. Phân loại mạng máy tính

3.1. Mạng cục bộ (LAN- Local Area Network)

3.1.1. Là mạng kết nối các máy tính ở gần nhau, chẳng hạn trong một phòng, một tòa nhà, một xí nghiệp, một trường học...

3.2. Mạng diện rộng (WAN- Wide Area Network)

3.2.1. Là mạng kết nối những máy tính ở cách nhau những khoảng cách lớn.

4. 4. Các mô hình mạng

4.1. a) Mô hình ngang hàng (Peer-to-Peer)

4.1.1. Là một mạng máy tính trong đó hoạt động của mạng chủ yếu dựa vào khả năng tính toán và băng thông của các máy tham gia.

4.1.2. Phân loại mạng

4.1.2.1. Mạng đồng đẳng thuần túy

4.1.2.2. Mạng đồng đẳng lai

4.1.3. Ưu điểm

4.1.3.1. Có thể góp thông tin và có khả năng tính toán.

4.1.3.2. Vẫn hoạt động tốt khi một máy trong mạng lưới gặp sự cố.

4.1.3.3. Sử dụng dễ dàng, tích hợp tốt

4.1.3.4. Có nhiều công cụ hộ trợ người dùng với đa chức năng.

4.1.3.5. Có nhiều ứng dụng

4.2. b) Mô hình khách-chủ (Client-Server)

4.2.1. Chia làm 2 loại

4.2.1.1. Máy chủ

4.2.1.1.1. Điều khiển việc phân bố tài nguyên nằm trong mạng với mục đích sử dụng chung.

4.2.1.1.2. Có cấu hình mạnh, lưu trữ lượng lớn thông tin.

4.2.1.2. Máy khách

4.2.1.2.1. Sử dụng tài nguyên do máy chủ cung cấp.

4.2.2. Ưu điểm

4.2.2.1. Dữ liệu được quản lí tập trung

4.2.2.2. Chế độ bảo mật tốt

4.2.2.3. Thích hợp với các mạng trung bình và lớn

4.2.3. Nhược điểm

4.2.3.1. Chi phí cao

4.2.3.2. Cấu trúc phức tạp