Tehnički važni metali

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tehnički važni metali by Mind Map: Tehnički važni metali

1. Bakar

1.1. Koristi se u:

1.1.1. Elektroindustriji

1.1.2. Metalurgiji

1.1.3. Građevinstvu

1.1.4. Poljoprivredi

1.2. Svojstva:

1.2.1. Slabo reaktivan

1.2.2. Sjajan

1.2.3. Crvenkast

1.2.4. Ne koridira

1.2.5. Žilav metal

1.2.6. Odlično provodi struju i toplinu

1.3. Rude:

1.3.1. Halkozin

1.3.2. Kuprit

1.3.3. Malahit

1.4. Iz rude se vadi uz razne postupke:

1.4.1. Uklananje troske

1.4.2. Flotacija

1.4.3. Prženje na zraku

1.4.4. Prženje halkozina

1.4.5. Zagrijavanje smjese Cu2O i Cu2S

1.4.6. Elektroliza blistera Cu

1.5. Udio u Zemljinoj kori: 0.0001%

2. Aluminij

2.1. Koristi se u:

2.1.1. Elektroindustriji

2.1.2. Metalurgiji

2.1.3. Strojarstvu

2.1.4. Automobilskoj i zrakoplovnoj industriji

2.2. Svojstva:

2.2.1. Vrlo reaktivan

2.2.2. Laki metal

2.2.3. Ne koridira

2.2.4. Amfoterno svojstvo

2.2.5. Odlično provodi struju i toplinu

2.2.6. Lako se oblikuje

2.2.7. Srebrnasto-bijel

2.2.8. Reagira samo sa neoksidirajućim kiselinama

2.3. Minerali:

2.3.1. Korund

2.3.2. Kriolit

2.3.3. Boksit

2.4. Nalazi se samo u spojevima

2.5. Udio u Zemljinoj kori: 8.13%

3. Željezo

3.1. Koristi se u:

3.1.1. Elektroindustriji

3.1.2. Metalurgiji

3.1.3. Građevinstvu

3.1.4. Poljoprivredi

3.1.5. Industriji vozila

3.2. Svojstva:

3.2.1. Vrlo reaktivan

3.2.2. Laki metal - gustoća 2.7g/cm3

3.2.3. Koridira

3.2.4. Odlično provodi struju i toplinu

3.2.5. Lako se oblikuje

3.2.6. Siv

3.2.7. Sadrži feromagnetska svojstva

3.3. Rude:

3.3.1. Hematit

3.3.2. Magnetit

3.3.3. Siderit

3.3.4. Limanit

3.4. Nastaje raznim postupcima u viskoim pećima

3.5. Bitan ljudima jer stvara hemoglobin i mioglobin

3.6. Udio u Zemljinoj kori: 4.7%