Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MŁODA POLSKA by Mind Map: MŁODA POLSKA

1. FILOZOFIA

1.1. założenia

1.1.1. poznanie przez poezję i literaturę

1.1.2. skupienie się na świecie duchowym

1.1.3. pesymizm i poczucie ograniczeń człowieka

2. NAZWY EPOKI

2.1. MŁODA POLSKA

2.1.1. spopularyzowane przez krytyka literackiego Artura Górskiego

2.1.2. nawiązuje do analogicznych nazw epoki w Europie (np. Młoda Francja, Młoda Skandynawia)

2.2. MODERNIZM

2.2.1. odniesienie do skutków i zjawisk kulturowych przełomu XIXw i XXw

2.3. NEOROMANTYZM

2.3.1. powrót do tradycji epoki romantyzmu

3. RAMY CZASOWE

3.1. Europa 1857-1968

3.2. Polska 1894-1918

3.2.1. 1894-wydanie II edycji Poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera

4. LITERATURA POLSKA

4.1. epika

4.1.1. "Ludzie bezdomni" Stefan Żeromski

4.1.2. "Chłopi" Stanisław Reymont

4.2. liryka

4.2.1. "Koniec wieku XIX" Kazimierz Przerwa Tetmajer

4.3. dramat

4.3.1. "Wesele" Stanisław Wyspiański

5. TŁO SPOŁECZNE I POLITYCZNE

5.1. EUROPA

5.1.1. stabilizacja polityczna

5.1.2. swobodne przekraczanie granic

5.1.2.1. rozwój turystyki

5.1.2.2. rozwój kolei

5.1.2.3. powstawanie przewodników

5.2. POLSKA

5.2.1. gwałtowny rozwój miast (Warszawa, Łódź, Poznań)

5.2.2. rozwój przemysłu

5.2.3. w zaborze austriackim

5.2.3.1. utrwalenie autonomii

5.2.3.2. Polacy na ważnych stanowiskach

5.2.4. w zaborze rosyjskim

5.2.4.1. mniejsza cenzura

5.2.4.2. zakładanie polskich ośrodków kulturalnych (biblioteki, szkoły)

5.2.5. w zaborze pruskim

5.2.5.1. działanie polskich organizacji

5.2.5.2. polska prasa i ksiązki

5.2.5.3. zmniejszenie analfabetyzmu

6. KRYZYS

6.1. RELIGII

6.1.1. odejście od kościoła

6.1.2. zainteresowanie religiami wschodu

6.1.3. ateizm

6.2. ESTETYKI

6.2.1. subiektywność opinii

6.3. CZŁOWIEKA

6.3.1. człowiek jako istota złożona

6.3.2. odkrywanie siebie przez sztukę

6.4. ETYKI

6.4.1. negacja dotychczasowego kodeksu moralnego

6.4.2. moralność podlega ocenie subiektywnej

6.5. PRAWDY

6.5.1. prawda podlega ocenie subiektywnej

7. LITERATURA EUROPEJSKA

7.1. "Zbrodnia i kara" Fiodor Dostojewski

7.2. "Jądro ciemności" Joseph Conrad

8. FRIEDRICH NIETZSCHE

8.1. NIHILIZM

8.1.1. odrzucenie dotychczasowych zasad moralnych

8.2. RELATYWIZM

8.2.1. przekonanie o subiektywności rzeczywistości

9. CZASOPISMA

9.1. "Życie" (Warszawa i Kraków)

9.2. "Chimera"

9.3. "Krytyka"

9.4. "Museion"

10. SZTUKA MŁODEJ POLSKI

10.1. SECESJA

10.2. IMPRESJONIZM

10.3. POSTIMPRESJONIZM

10.4. EKSPRESJONIZM

10.5. SYMBOLIZM

11. POJĘCIA KLUCZOWE

11.1. DEKADENTYZM

11.1.1. kierunek w literaturze francuskiej

11.1.2. przekonanie o całkowitym upadku kultury, kryzysie sztuki i wszelkich ideologii

11.2. SZTUKA DLA SZTUKI

11.2.1. wartość estetyczna jest naczelną wartością sztuki

11.2.2. artysta może przez sztukę wyrazić siebie

11.3. CHŁOPOMANIA

11.3.1. zainteresowanie wsią, jej mieszkańcami i folklorem