LA VELOCITAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LA VELOCITAT by Mind Map: LA VELOCITAT

1. És una capacitat física que ens permet un o diversos moviments en el mínim temps possible.

2. 3 TIPUS DE VELOCITAT

2.1. VELOCITAT DE REACCIÓ

2.1.1. la capacitat de respondre el més ràpid possible a un estímul determinat.

2.2. VELOCITAT GESTUAL

2.2.1. capacitat que permet realitzar un gest amb la màxima velocitat.

2.3. VELOCITAT DE DESPLAÇAMENT

2.3.1. capacitat de recórrer una determinada distancia en el mínim temps possible.

3. BENEFICIS EN EL TEU ORGANISME

3.1. En el SISTEMA NERVIÓS fa que les músculs es contraiguin més aviat.

3.2. Es desenvolupa una HIPERTRÓFIA MUSCULAR, que és l’augment de la grandària de la musculatura.

3.3. Augmenten les reserves d’energia, pròpies d’esforços curts i ràpids.

4. SISTEMES PER TREBALLAR LA VELOCITAT

4.1. velocitat de reacció

4.1.1. Mètode d’acció repetida amb variació de l’estímul. Es tracta de repetir un moviment o una acció seguint les pautes del sistema de repeticions.

4.1.2. Mètode sensorial. 1. Es cronometra el temps que es triga en reaccionar davant un estímul. 2. Fer repeticions per intentar realitzar el temps que ens hem proposat prèviament.

4.2. velocitat gestual

4.2.1. Mètode de repetició del gest.

4.2.2. Mètode de disminució o augment de pes.

4.3. velocitat de desplaçament

4.3.1. Superar la barrera de la velocitat. Es trata de aconseguir una velocitat fora de lo normal.

4.3.2. Corrent o pedalejant costa amunt. Oposant resistència.

5. WEBGRAFIA

5.1. http://www.xtec.cat/centres/a8052797/webEducFisica/velocitat4.htm. https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Velocitat. https://es.slideshare.net/mobile/llopez46/la-velocitat