VI. Tantervi egységek. Kompetenciák és tartalmak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VI. Tantervi egységek. Kompetenciák és tartalmak by Mind Map: VI. Tantervi egységek. Kompetenciák és tartalmak

1. Tudásterületek

1.1. tudás és tapasztalat

1.1.1. művészetek

1.1.2. környezeti tanulmányok

1.1.3. matematika eszközök, alkalmazásuk

1.1.4. kommunikáció

1.1.5. egéségügyi ismeretek

1.2. tanulási folyamatok

1.3. tanulási helyzetek, környezetek

2. Tudományok és oktatás

2.1. tekintély

2.1.1. empatiria

2.1.2. induktív logika

2.2. ismeretanyag

2.2.1. kiforrott ismeretek

2.2.2. hasznosság

2.2.3. megmunkálhatóság

2.2.4. tapasztalati szemlélet

2.2.5. klaszicitás

2.2.6. érdekeség

2.2.7. összefüggésekbe ágyazottság

2.3. tudományos diszciplína

3. Tudásfelfogás

3.1. eszköztudás

3.2. tartalomtudás

3.3. kompetenciák

3.3.1. fajtái

3.3.1.1. személyes kompetencia

3.3.1.2. szociális kompetencia

3.3.1.2.1. motívumok

3.3.1.2.2. képességek

3.3.1.3. kognitív kompetencia

3.3.1.3.1. motívumok

3.3.1.3.2. képességek

3.3.1.4. speciális kompetencia

3.3.2. alapkompetenciák

3.3.3. kulcskompetenciák

3.3.3.1. anyanyelvi

3.3.3.2. idegen nyelvi

3.3.3.3. matematikai

3.3.3.4. természet- és műszaki tudományok

3.3.3.5. digitális

3.3.3.6. önálló, hatékony tanulási

3.3.3.7. szociális és állampolgári

3.3.3.8. vállalkozási

3.3.3.9. kulturális

4. Kerettervek

5. Tantárgyak