VII. Tantárgyi tantervek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VII. Tantárgyi tantervek by Mind Map: VII. Tantárgyi tantervek

1. Tantervfajták

1.1. tananyag- ismeretközpontú

1.1.1. MIT TANITSUNK?

1.2. tevékenység- képeségközpontú

1.2.1. HOGYAN TANITSUNK?

1.2.2. oktatás megszervezése

1.3. teljesítmény- követelményközpontú

1.3.1. MIRE LEGYEN KÉPES A TANULÓ?

1.3.2. képeség fejlődési tervek

1.4. folyamaterv

2. Kompetencia alapú tantervek

2.1. kompetenciák

2.1.1. személyes

2.1.1.1. biológiai szükségletek

2.1.1.2. egyéni világtudat

2.1.1.3. önvédelmi motívumok

2.1.1.4. élmény

2.1.2. szociális

2.1.2.1. személyes kötödés

2.1.2.2. hovatartozás

2.1.2.3. rangsor képzés

2.1.3. kognitív és kommunikációs

2.1.3.1. ambició

2.1.3.2. köteleségtudat

2.1.3.3. tanulási sikervágy

2.1.3.4. igényszint

2.1.4. speciális

2.2. követelményszintek

2.2.1. tartalmak ismétlése és differenciálása

2.2.1.1. speciális rendező elve

2.2.2. tanulási tevékenységek

2.3. tantervek

2.3.1. liberális

2.3.2. koncentrikus

2.3.3. speciális

2.3.4. teraszos

2.4. haladó rendszer

2.4.1. általános kompetencia rendszer

2.4.2. sfeciális kompetencia rendszer

2.4.3. képeség- készségrendszer

3. Pedagógus egyéni tervei

3.1. tanmenet

3.2. kalendarisztikus terv

3.3. óravázlat

3.4. tematikus terv