Metoda Anny Smoleńskiej

Metoda Anny Smoleńskiej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metoda Anny Smoleńskiej by Mind Map: Metoda Anny Smoleńskiej

1. Przeznaczona jest dla: uczniów klas początkowych, ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz z niepełnosprawnością intelektualną

2. Wartość i skuteczność zestawu ćwiczeń została potwierdzona w praktyce

3. Różnorodne pomoce, umożliwiające indywidualne tempo pracy dziecka

4. Obrazki zapewniają stały związek procesu czytania z treścią

5. Metoda jest podzielona na 9 poziomów

6. Stopniowanie trudności

7. Rodzaje ćwiczeń: wypowiadanie się na temat obrazka, zabawy ruchowe i zajęcia porządkowe, rysowanie, uczenie się na pamięć, odwzorowywanie i przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, ortograficzne

8. By dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń, należy dobrze zdiagnozować trudności dziecka

9. Została zapoczątkowana przez Annę Smoleńską, a po śmierci autorki opracowana przez Lenę Szyndler

10. Istnieje rozkład ćwiczeń na każde poziomy