PENGAJIAN AM (LATIHAN)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PENGAJIAN AM (LATIHAN) by Mind Map: PENGAJIAN AM (LATIHAN)

1. MENGHORMATI,SETIA,DAN MENTAATI KETUA NEGARA DAN PEMIMPIN -iaitu dengan tidak melakukan tindakan yang dianggap menderhaka kepada raja dan negara SANGGUP BERKORBAN UNTUK NEGARA -iaitu berani dan bersedia mempertaruhkan keselamatan diri demi mempertahankan negara daripad ancaman negatif pihak luar

2. -Kerana kedaulatan undang-undang dapat menjamin hidup bermasyarakat yang aman dan stabil -kerana ia dapat mengekekalkan kehidupan dalam suasana yang harmoni antara rakyat -kerana ia dapat membentuk masyarakat yang berdisiplin tinggi

3. 3)Huraikan dua objektif Penggubalan Rukun Negara(4m)

4. -Untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat -Untuk memelihara satu cara hidup demokratik

5. -Dapat melambangkan keperibadian seseorang -Dapat mengawal diri dari memperkatakan isu sensitif

6. 4) Nyatakan dua kepentingan Prinsip Kesopanan dan kesusilaan yang terkandung dalam rukun negara(2m)

7. 1)jelaskan dua cara bagaimana dapat memanifestasikan Prinsip Rukun Negara iaitu Kesetiaan kepada Raja dan Negara(4m)

8. 2)Nyatakan tiga alasan rakyat Malaysia perlu menghormati kedaulatan undang-undang(4m).