Do spotkania na wtorek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Do spotkania na wtorek by Mind Map: Do spotkania na wtorek

1. Slider z dostępnymi agentami w tym momencie

2. dostępny agent to taki który ma minimum 30 min wolnego czasu przed kolejnym spotkaniem

3. Dokończenie procesu umawiania na spotkanie

4. Dokończyć formatkę z danymi użytkownika

5. Synchonizacja dat z kalendarzem Googla

6. Sprawdzenie możliwości synchronizacja użytkowników NIE U NAS!

7. Chcemy mieć platformę która będzie zajmować się zarzadzadzaniem użytkownikami

8. Jeżeli to będzie u nas to musimy tez dodac obsługę tworzenia spotkań online

9. Formatka z danymi użytkownika powinna zawierać tylko email lub telefon

10. Sprawdzić czy można skorzystać z Calendly

11. Sprawdzić czy można się zintegrować z kalendarza googla bezposrednio

12. See someone's calendar availability - Computer - Calendar Help

13. Calendly API Use Cases - Calendly DeveloperTwitter logoFacebook logoInstagram logoLinkedin logo

14. Integracja dwóch kalendarzy ze sobą!