Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler by Mind Map: Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

1. Doğal Faktörler

1.1. İklim

1.2. Yer Şekiller

1.3. Bitki Örtüsü

1.4. Su kaynakları

2. Beşerî Faktörler

2.1. Sanayi

2.2. Tarım

2.3. Turizm

2.4. Ulaşım