Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Novella by Mind Map: Novella

1. kisepikai műfaj

1.1. mert rövid

2. Néhai Bárány

2.1. Cukri

2.2. tulipános ládikó

3. Kevés szereplő

4. Kevés helyszín

5. egy szálon fut

6. rövid terjedelmű

7. csattanóval végződik

8. párbeszédet is tartalmaz