משטר ופוליטיקה בישראל: משטר

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
משטר ופוליטיקה בישראל: משטר by Mind Map: משטר ופוליטיקה בישראל: משטר

1. אג'נדות פוליטיות

1.1. כל מפלגה היא קבוצה של ח"כים בעלי אג'נדה משותפת לרוב

1.2. אידיאולוגיה

1.2.1. באג'נדה הישראלית הימין והשמאל מאוד שונים בהגדרתם משאר העולם

1.2.2. ימין

1.2.2.1. מדינה לאומית אחת

1.2.2.2. התנגדות למסירת שטחים

1.2.2.3. כלכלה ליברלית קפיטליסטית

1.2.3. שמאל

1.2.3.1. מדינה דמוקרטית

1.2.3.2. שלום בתמורה לשטחים

1.2.3.3. הקמת מדינה פלסטינית

1.2.3.4. כלכלה סוציאל דמוקרטית

1.2.4. מפלגות מרכז (בעיקר חרדיות) משחקות תפקיד המאזניים ובלעדיהן קשה להקים קואליציה

1.3. מפלגות

1.3.1. קבוצות של חכ"ים בעלי אג'נדה פוליטית אחת

1.4. סיעות

1.4.1. מפלגות, פלגי מפלגות או איחודן

1.4.2. קואליציה

1.4.2.1. הרוב בכנסת (מעל 61 חכ"ים)

1.4.2.2. מורכבת מסיעות שתומכות בממשלה

1.4.2.3. קואליציה רחבה תעניק לממשלתו של רוה"מ יציבות ועוצמה ככל האפשר

1.4.2.4. קואליציה רחבה תגביל סחיטה פוליטית ממפלגות קטנות באופוזיציה

1.4.2.5. קואליציה רחבה תחזק את הלגיטימציה הציבורית של הממשלה ואת תחושת האחדות הלאומית

1.4.3. אופוזיציה

1.4.3.1. המיעוט בכנסת שמתנגד לממשלה ע"י פיקוח ובקרה

1.4.3.2. תפקידה לייצג את דעות המיעוט

1.4.3.3. מטרתה העליונה להפיל את הממשלה ולהחליפה

2. רשויות

2.1. הכנסת

2.1.1. הרשות המחוקקת של מדינת ישראל

2.1.2. תפקיד

2.1.2.1. חקיקה

2.1.2.1.1. חקיקה ותיקון של ספר החוקים של מדינת ישראל

2.1.2.1.2. חקיקה חדשה תועבר ע"פ עקרון הכרעת הרוב

2.1.2.1.3. החוקים נועדו בכדי לשרטט את גבולות המוסר האנושי

2.1.2.1.4. הכנסת היא גם הרשות המכוננת לענייני חוקה

2.1.2.2. פיקוח

2.1.2.2.1. פיקוח על הממשלה

2.1.2.2.2. הכנסת רשאית לפרק את הממשלה באמצעות חקיקה/שאילתה/ועדת חקירה/הצעת אי-אמון

2.1.2.3. בחירות

2.1.2.3.1. בחירת ראש הממשלה

2.1.2.3.2. בחירת נשיא המדינה

2.1.2.3.3. בחירת מבקר המדינה

2.1.3. מאפיינים

2.1.3.1. הכנסת נבחרת כל 4 שנים

2.1.3.2. כל מפלגה מקבלת ייצוג ע"פ אחוז מהקולות שהצביעו

2.1.3.3. יו"ר הכנסת הוא זה שקובע את סדר היום של הכנסת

2.1.4. מבנה

2.1.4.1. מליאת הכנסת

2.1.4.1.1. מונה 120 חברים שלא חייבים להגיע לכל ישיבה

2.1.4.1.2. מורכבת ממפלגות וסיעות המייצגות את גווני העם

2.1.4.1.3. חברי המליאה דנים בכל הנושאים בדיונים פומביים

2.1.4.1.4. לא ניתן להזמין אנשים שאינם ח"כים

2.1.4.2. ועדות הכנסת

2.1.4.2.1. מספרן משתנה אך ישנן 12 ועדות קבועות

2.1.4.2.2. מספר ח"כים בכל ועדה אינו קבוע (בד"כ 15)

2.1.4.2.3. כל ועדה דנה בנושאים תחת אחריותה וזאת כדי ליצור התמחות

2.1.4.2.4. ועדות מסייעות למליאה לקבל החלטות מקצועיות יותר ויכולות אף להציע חוקים

2.1.4.2.5. ועדות דנות בפומבי או בדיון סגור

2.1.4.2.6. ניתן לזמן לדיונים מומחים מחוץ לתחום הפוליטי

2.2. הממשלה

2.2.1. הרשות המבצעת של מדינת ישראל

2.2.2. מערכות האכיפה הן המבצעות את המדיניות של הממשלה

2.2.3. חברי הרשות המבצעת הם יוצאי הרשות המחוקקת

2.2.4. תנאי קיום

2.2.4.1. הרשות פעילה כל עוד קיים לה רוב בכנסת

2.2.4.2. אם רוה"מ מאבד רוב בכנסת הרי שמאבד תפקידו

2.2.4.3. בסמכות הפרלמנט להביע אי-אמון בממשלה ובכך להפיל אותה ואף להביא לבחירות חדשות

2.3. בג"צ

2.3.1. הרשות השופטת של מדינת ישראל

2.3.2. תפקידו של בג"צ הוא לייצג את המיעוט. לכן אסור בשום אופן שיבחר ע"י הרוב

2.3.3. זכותה של הרשות השופטת להגביל חוק לא מידתי אשר נחקק ע"י הרשות המחוקקת

2.3.4. הקשר שבין הפרלמנט לבין הממשלה נוגד את עקרון הפרדת הרשויות בדמוקרטיה ולכן בדוגמת ישראל, קוים של רשות שלישית חזקה מאוד, הרשות המחוקקת (בג״צ), הוא חשוב ביותר

2.4. הפרדת רשויות השלטון לרשויות נפרדות ועצמאיות הוא עיקרון חשוב ביותר וזאת כדי ליצור איזון ולמנוע ריכוז יתר של הכוח השלטוני בידי רשות אחת

3. שיטה

3.1. ממשל בישראל הוא פרלמנטרי

3.2. הפרלמנט המגוון מאפשר ייצוג הולם יותר למיעוטים רבים שבמדינה

3.3. ניסיון לשינוי שיטת הממשל

3.3.1. בין שנת 1996 לשנת 2001 התקיימו 3 מערכות בחירות ישירות בשיטת ממשל מעורב

3.3.2. הבחירות התקיימו ב-2 פתקים: רוה"מ והמפלגה

3.3.3. מטרת השינוי הייתה לחזק את רוה"מ ולהפחית מכוחן של מפלגות לשון המאזניים

3.3.4. אך תלות הממשלה במפלגות הקטנות התעצמה בגלל התחזקותן כתוצאה מפיצול פתקי ההצבעה

3.3.5. שיטת ממשל מעורב נכשלה בארץ שכן לרוה"מ היה קשה להקים קואליציה ממפלגות חלשות מרובות

3.4. בחירות

3.4.1. האזרחים בוחרים, בבחירות תקופתיות, כלליות ושוות, את נציגיהם בבית-הנבחרים

3.4.2. תהליך

3.4.2.1. סיום קדנציה

3.4.2.1.1. קדנציה יכולה להסתיים ב-2 סיבות עיקריות

3.4.2.1.2. פירוק הממשלה

3.4.2.1.3. פיזור הכנסת

3.4.2.2. בחירות מקדימות

3.4.2.2.1. בחירות המתקיימות לפני בחירות כלליות בתוך המפלגות השונות ע"פ תקנוניהן

3.4.2.2.2. פריימריז

3.4.2.2.3. ועדה מסדרת

3.4.2.2.4. החלטת יו"ר

3.4.2.2.5. כל מפלגה חייבת להגיש רשימה בת 120 נציגים

3.4.2.3. בחירת מפלגות לכנסת

3.4.2.3.1. העם יבחר את נציגיו לרשות המחוקקת

3.4.2.3.2. חלוקת מנדטים

3.4.2.4. הקמת הממשלה

3.4.2.4.1. לאחר התייעצות עם ראשי הסיעות, הנשיא ימליץ על ראש המפלגה בעל סיכוי הטוב ביותר להקים קואליציה

3.4.2.4.2. במידה והנציג יכשל, נשיא ימליץ על מועמד נוסף, אחרת יתקיימו הבחירות שנית

3.4.2.5. מו"מ קואליציוני

3.4.2.5.1. רוה"ם יחלק תיקים ותקציבים על מנת לגייס רוב בכנסת

3.4.2.5.2. בדרך כלל, יהיה קושי למפלגה הגדולה ביותר להשיג רוב מוחלט בפרלמנט ולכן היא תאלץ ליצור קואליציה עם מפלגות קטנות יותר ובעלות דעות שונות ומגוונות

3.4.2.5.3. חלוקה

3.4.2.6. הצבעת אמון

3.4.2.6.1. הרוב הקואליציוני יצביע בעד הממשלה החדשה

3.4.2.6.2. הממשלה תבחר מתוך הפרלמנט

3.4.3. עקרונות

3.4.3.1. כל קול שווה

3.4.3.1.1. ע"פ ערך השיוויון בדמוקרטיה

3.4.3.1.2. גם עולה חדש שנמצא יום אחד בארץ ועונה על כל הקריטריונים יכול להצביע

3.4.3.2. כל אחד רשאי להצביע

3.4.3.2.1. כל אזרח ישראלי רשאי לממש את זכותו ולהצביע באופן חופשי למי שמייצג את דעותיו באופן הטוב ביותר

3.4.3.2.2. ע"פ ערך החירות

3.4.3.2.3. סייגים

3.4.3.3. כל אחד יכול להיבחר

3.4.3.3.1. סייגים

3.4.3.4. חשאיות

3.4.3.4.1. הבחירה תתבצע תחת מעטה חשאיות

3.4.3.4.2. זאת על מנת למנוע סחיטה ואיומים

3.4.3.4.3. סייגים

3.4.3.5. מחזוריות

3.4.3.5.1. קיום בחירות בכל פרק זמן קבוע של 4 שנים

3.4.3.5.2. רק 9 מתוך 23 כנסות השלימו בפועל מחזור מלא של 4 שנים

3.4.3.5.3. סייגים

3.4.4. תעמולה ופרסום

3.4.4.1. כל רשימה רשאית לפרסם עצמה דרך מודעות, שלטים, דוכנים, פעילים, טלפונים, אינטרנט וכנסים

3.4.4.2. בתקשורת התעמולה היא עפ"י חוק

3.4.4.3. סייגים

3.4.4.3.1. כל מפלגה תקבל זמן אוויר ברדיו ע"פ גודלה בכנסת היוצאת

3.4.4.3.2. התעמולה תתחיל שבועיים לפני הבחירות בשידורי טלוויזיה. כל מפלגה תקבל 7 דקות + 3 דקות על כל ח"כ מכהן בכנסת היוצאת

3.4.4.3.3. איסור קים תעמולה בבסיסי צה"ל, במשטרה ובבתי הסוהר

3.4.4.3.4. איסור לקיים תעמולה בשטח הקלפי

3.4.4.3.5. איסור לעובדי מדינה לקיים תעמולה או להשתתף בה

3.4.4.3.6. איסור להשתמש בקמעות