Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MEZHEPLER by Mind Map: MEZHEPLER

1. Ehli Sünnet

1.1. Eşariler

1.1.1. Ebul Hasan el-Eşari

1.2. Maturidiler

1.2.1. Ebu Mansur el-Maturudi

1.3. Külladiler

2. Hariciler

2.1. Ezarika

2.1.1. Nafi bin Ezrak

2.2. Necedat

2.2.1. Necde bin Amir

2.3. Acaride

2.3.1. Abdulkerim bin Acred

2.4. Beyhesiyye

2.4.1. Ebu Beyhes

2.5. Sufriyye

2.5.1. Ziyad bin el-Asraf

2.6. İbadiyye

2.6.1. Abdullah bin İbad

3. Mutezile

3.1. Vasıl bin Ata

4. Şiilik

4.1. İmamiyye Şiası

4.2. Zeydilik

4.2.1. Zeyd bin Ali

4.3. İsmaililik

4.4. Dürzilik

4.4.1. Hakim bi-Emrillah

4.5. Nusayrilik

4.5.1. Muhammed bin Nusayr

5. Yezidilik

5.1. Yezid bin Muaviye

6. Vehhabilik

6.1. Muhammed bin Abdilvehhab

7. Bahailik

7.1. Mirza Hüseyin Ali

8. Kadiyanilik

8.1. Mirza Gulam Ahmed

9. Mürcie

9.1. Abdullah bin Ömer