Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Прийменник by Mind Map: Прийменник

1. Вказують на

1.1. Кількість

1.2. Ознаку

1.3. Час

1.4. Місце

1.5. Причину

1.6. Мету

2. Найчастіше стоїть при іменнику

3. З усіма частинами мови пишеться окремо

4. За будовою поділяються на

4.1. Складені

4.1.1. Утворені від кількох слів

4.1.1.1. поруч з, згідно з, незалежно від, у зв'язку з, у вигляді, відповідно до, з метою, на чолі, незважаючи на та ін.

4.2. Складні

4.2.1. Утворені від кількох прийменників

4.2.1.1. понад, попід, посеред, задля, заради, з-за, з-поміж та ін.

4.3. Прості

4.3.1. з, за, в(у), до, між, через та ін.

5. За походженням поділяють на

5.1. Непохідні

5.1.1. Найдавніші, їхне походження не простежується

5.2. Похідні

5.2.1. Утворені від ішних частин мови

5.2.1.1. іменників

5.2.1.1.1. кінець, край, протягом

5.2.1.2. прислівників

5.2.1.2.1. близько, позаду, мимо

5.2.1.3. поєднанням іменників та прислівників із непохідними прийменниками

5.2.1.3.1. назустріч, услід, унаслідок, під час, у напрямі, неподалік від, відповідно до, залежно від