Què és la Integració de Sistemes d’Informació?

Què és la Integració de Sistemes d'Informació?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Què és la Integració de Sistemes d’Informació? by Mind Map: Què és la Integració de Sistemes d’Informació?

1. Definició

1.1. És la fusió de diversos components en un nou i únic sistema global uniforme, autònom i més gran

2. Nivells d'integració

2.1. Interconectivitat

2.2. Interoperabilitat

2.3. Convergencia semantica

2.4. Integració Convergent

3. Cicle de vida

3.1. Adopció

3.1.1. tecnològiques

3.1.2. de processos de negoci

3.1.3. d'estratègia

3.1.4. competitivitat

3.2. Selecció

3.3. Implementació

3.3.1. modular

3.3.2. global

3.4. Posada en marxa

4. Riscos

4.1. tècnic

4.2. funcional

4.3. de gestió del projecte

4.4. de gestió del canvi

4.5. d’obtenció dels beneficis previstos

5. Beneficis

5.1. Millorar l'exactitud i disponibilitat de la informació.

5.2. Millorar la informació per a la presa de decisions directives.

5.3. Reduir costos

5.4. Millorar l'eficiència

6. Tipus d'integració

6.1. L’organització o empresa responsable:

6.1.1. intra-empresa

6.1.1.1. propis

6.1.2. inter-empresa

6.1.2.1. B2B

6.1.3. hibrida

6.1.3.1. B2C

6.2. La tipologia dels processos de negoci a integrar

6.2.1. horitzontal

6.2.1.1. cap a dins

6.2.1.1.1. ERP

6.2.1.2. cap a endavant

6.2.1.2.1. CRM

6.2.1.3. cap endarrera

6.2.1.3.1. SCM

6.2.2. vertical

6.2.2.1. de baix a dalt

6.2.2.2. de dalt a baix

6.2.3. mixta

6.2.3.1. extended ERP