Проблемно-тематичний шлях

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Проблемно-тематичний шлях by Mind Map: Проблемно-тематичний шлях

1. 5. Творче моделювання учнями можливого розвитку ситуацій, зображених у творі.

2. Від окреслення зрозумілої тематики і проблематики з наступністю їх визначення ідейно-естетичних аналізу художнього твору.

3. Дає змогу: 1.зосередитися на провідних ідеях тексту; 2. допомогти розкрити естетичні значення зображуваного; 3. проникання в національні та загальнолюдський зміст художнього твору.

4. Проблемно-тематичний аналіз треба впроваджувати дозовано, бо вимагає високого рівня мисленнєвих операцій на аналіз, синтез твору.

5. Пошукова схема проблемно-тематичного аналізу художнього твору має такий вигляд:

5.1. 1. Демонстрація логічної суперечності, парадоксальних явищ, які становлять життєву основу зображених у творі подій і характерів.

5.1.1. 2. Формування проблеми, порушеної письменником.

6. Система вивчення літературного твору – проблемне навчання – передбачає такий шлях: Вивчення проблем - Проблемні запитання- Проблемні ситуації - Проблемні завдання - Пошукова робота, спрямована на виявлення напрямів розв’язання визначених проблем.

7. 3. Постановка мети читацького пошуку і завдань, спрямованих на її досягнення учнями.

8. 4. Власне аналіз проблематики твору, формулювання гіпотез щодо її пояснення. Роздуми читачів

9. 6. Критичний аналіз і обґрунтування результатів розв’язання проблеми уроку – висновків з прочитаного. 7. Експериментальна перевірка результатів творчої діяльності читачів – учнів та її практичне впровадження.