Art- Pedagogie Creșciuc Tatiana PP32R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Art- Pedagogie Creșciuc Tatiana PP32R by Mind Map: Art- Pedagogie  Creșciuc Tatiana  PP32R

1. Harta cognetivă la Tema”Art-Pedagogie”

1.1. Care sunt formele principale deorientare

1.1.1. De creativitate

1.1.2. Abilități creative

2. Art-pedagogie are ca scop formarea priceperilor și deprinderilor compensarea deficienților din sfera senzorială,motorie,emoționalăși intelectuală.

3. Art pedagogie se folosește pentru dezvoltarea armonioasă a persoanei. Art-pedagogie folosește arta ca maniera de exprimare personală, pentru comunicarea trăirelor, pentru explorarea interiorului.

4. Pincipalele funcții ”Art-pedagogiei” sunt:

4.1. 1. De ordonare vieții spirituale și baza de plecare în realizarea ideilor personale.

4.2. 2.Crește nivelul de cultură generalăși coeficientulde înțelegere.

4.3. 3.Promovează sociabilitate.

4.4. 4.Contribuie la dezvoltarea sensibilității afective.

4.5. 5.Structureazăla autocontrolul trebuințelor psihice și culturale.

5. Ideile conceptuale ale ”Art-pedagogiei”:

5.1. 1.Să dezvoltă umanizare- ca preoritate presupune valorile umane- viața și sănătatea personalității,

5.1.1. Principiul umanismului necesită următoarele condiții: protecția drepturilor șilibertăților lor; acceptarea punctului de vedere; protecția onoarei și demnității; acceptarea discipolilor așa cum sunt, chipul lor irepetabil;

5.2. 2.Se dezvoltă creativitate: implică patru aspecte: mediul creativ, persoană creatiă,produsul creati,procesul creativ.

5.2.1. Persoanp devine creativă.Capacitțile creative nu se pot manifesta în condiții de constrângerea.trebuie sa: Acceptăm necondiționarea a valorilor individuale. Crearea unui mediul în care nu se efectuează aprecierea externă. Manifestarea empatiei.

5.3. 3.Ideea de reflixivitate- capacitatea unei persoane de a interpreta creativ și a depăși situații problematice.

5.3.1. Capacitatea de a asimila noi valori pentru a se adapta la relațiile interpersonale. Ca indicator de baza a culturii reflexive este considerată capacitatea de a activa în condiții de încertitudine.

5.4. Ideea de integra lității este regăsită în însăși ntura art-pedagogie.

5.4.1. În primul rând este integrarea artei, educație și psehologie. Armonizarea tuturor tipurilor și formelor de organizare ale activităților artistice. O combinăție vizual auditivă de dezvoltarae a experienții.

6. Metodile ”Art-pedagogiei”

6.1. 1.Metode bazate pe acțiune (mișcare)

6.1.1. a)Exerciții pentru încredere

6.1.2. b)Cercurile brațelor.

6.1.3. c)Dans în pereche folosind valuri.

6.1.4. d)Parașuta(toți jucătorii stau jos, ținând capeteleparașutei)

6.1.5. e)Pizza umană(seturi de fișe cu denumire ingridientuluyi necesar0

6.2. 2.Metode bazate pe muzica.

6.2.1. a)Grupurile muzicale

6.2.2. b)Mânghierea îngerilor.

6.3. 3.Metode bazate pe arta vizuală:

6.3.1. a)Rațiunea desenilor.

6.3.2. b)Modelajul.

6.3.3. c)Pictură colectivă.”Colegul meu”

6.3.4. d)Desene în Făină.

6.4. 4.Metode bazate pe dramatizare.

6.4.1. Povestirele și creare poveștilor.

7. Art-pedagogie este în strânsă legătură cu Art-terapie. Are drept scop studierea psihice interne și facilitatea rezolvării optime a problemilor educaționale cu care se confruntă profesoii, părinții, elevii.

7.1. Art- pedagogia este domeniul de sinteză al artei, pedagogiei și psehologiei. Art-pedagogia activează procesul educațional și e orientată la ceea ce e lipsa la moment în persoană, dar în perspictivă va fi format, se accentuiază sfera de posibilități ale omului.

7.2. Art-terapia domeniul de sinteză al artei, mediciniei și psihologiei;. Ea actualizează dezvoltarea și schembarea personală, este sdresată ”la acea ce are deja persoana- probleme de moment. Acctualizează și schimbare personală.

7.3. Ambele structuri contribuie omul la activitatea artistico-creativă. Stabilesc relație spcială ”om-arta” în care omul își regăsește libertatea . Termine”Art-pedagogie și Art-terapie” au primă parte comună Arta-ceea ce înseamnă arta de creație.

8. ART-PEDAGOGIE ramura a pedagogiei orientată spre dezvoltarea sferei sensibilității emoționale, ca produs integrativ al experienței individuale, manufestat în cultura senzorială a personalității.