Què és la Integració de Sistemes d’Informació?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Què és la Integració de Sistemes d’Informació? by Mind Map: Què és la Integració de Sistemes d’Informació?

1. Què és?

1.1. Sistema d'Informació que pertany a l'àmbit de les TIC i que permet integrar o centralitzar tota la gesió de la informació d'una organització.

2. Tipus d'Integració

2.1. Segons el tipus d'empresa

2.1.1. INTRA-ORGANITZATIVA o INTRA - EMPRESA: Una única organització.

2.1.2. INTER-ORGANITZATIVA o INTER-EMPRESA: En més d'una organització.

2.1.3. HÍBRIDA: Empresa específica o client.

2.2. Segons el model de negoci

2.2.1. VERTICAL

2.2.1.1. D'avall cap amunt: Del nivell operacional cap a l'estratègic.

2.2.1.2. D'amunt cap avall: Del nivell estratègic cap a l'operacional.

2.2.2. HORITZONTAL

2.2.2.1. Cap avall: afecta als clients

2.2.2.2. Cap amunt: afecta als proveïdors

2.2.2.3. Cap a dins: afecta a parts de dins de l'empresa

2.2.3. MIXTA: Vertical + horitzontal

3. Advantatges

3.1. Simplificació i reducció dels sistemes

3.2. Increment de la participació del personal

3.3. Reducció dels costos

3.4. Millora la productivitat, l'eficiència, el marketing i el rendiment

3.5. Augmenta la participació dels clients i dels proveïdors

4. Perills

4.1. Resistència al canvi

4.2. Major necessitat de formació

4.3. Dificultat per escollir el tipus d'integració

4.4. Necessitat de més recursos

4.5. Lentitud al principi

5. Com evoluciona?

5.1. INTERCONECTIVITAT: Tecnologia

5.2. INTEROPERABILITAT: Software

5.3. CONVERGÈNCIA SEMÀNTICA: Dades

5.4. CONVERGENT: Processos de negoci, persones i coneixement

6. Problemes

6.1. Gestió de dades ineficient

6.2. Pèrdua de clients

6.3. Disminució de la productivitat dels treballadors