Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Пам'ять by Mind Map: Пам'ять

1. Види пам'яті

1.1. за провідним аналізатором

1.1.1. зорова

1.1.2. слухова

1.1.3. нюхова

1.1.4. смакова

1.1.5. дотикова

1.2. за предметом, матеріалом діяльності

1.2.1. образна

1.2.2. рухова

1.2.3. емоційна

1.2.4. словесно-логічна

1.3. за тривалістю перебігу процесу

1.3.1. довготривала

1.3.2. короткочасна

1.3.3. оперативна

1.4. за формою психічної активності

1.4.1. мимовільна

1.4.2. довільна

2. Процеси пам'яті

2.1. запам'ятовування

2.1.1. за активністю свідомості

2.1.1.1. мимовільна

2.1.1.2. довільна

2.1.2. за встановленням логічних зв'язків між матеріалом

2.1.2.1. механічна

2.1.2.2. осмислена

2.2. збереження

2.3. відтворення

2.4. забування