SUKOB --nastaje kad postoji napetost u međuljudskim odnosima zbog neusklađenih potreba, želja, ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUKOB --nastaje kad postoji napetost u međuljudskim odnosima zbog neusklađenih potreba, želja, ciljeva ili načina njihova ostvarenja by Mind Map: SUKOB --nastaje kad postoji napetost u međuljudskim  odnosima zbog neusklađenih potreba, želja,  ciljeva ili načina njihova ostvarenja

1. VRSTE SKUOBA 1.UNUTAR JEDNE OSOBE (INTRAPERSONALNI) -sukobljavamo se sami sa sobom 2.IZMEĐU DVIJE I VIŠE OSOBA (INTERPERSONALNI) -sukob između dvije ili više osoba, npr. između zdr. Djelatnika 3.UNUTAR JEDNE GRUPE (INTRAGRUPNI) -npr. sukob unutar jednog odjela ili skupine bolesnika 4.IZMEĐU DVIJE I VIŠE GRUPA (INTERGRUPNI) -npr. sukob u formalnim grupama (med.ses. i liječnik) ili u neformalnim grupama (djelatnici pred mirovinom i oni s malo iskustva)

2. KORACI U RJEŠAVANJU SUKOBA 1.Postaviti jasan cilj 2.Postaviti situaciju za komunikaciju usmjerenu na suradnju 3.Jasno izraziti svoje stajalište 4.Utvrditi ključne točke sukoba 5.Omogućiti donošenje različitih rješenja 6.Depersonalizirati situaciju sukoba 7.Zadržati poštovanje prema vrijednosti i dostojanstvu svih strana u odnosu

3. PRAVILA ZA RJEŠAVANJE SUKOBA 1.SUOČITE SE SA SUKOBOM 2.SHVATITE STAJALIŠTE DRUGE STRANE! 3.DEFINIRAJTE PROBLEM! 4.TRAŽITE I VREDNUJTE RAZLIČITA RJEŠENJA! 5.DOGOVORITE SE I PROVEDITE RJEŠENJA U DJELO!

4. ISHODI SUKOBA SURADNJA-sve strane u sukobu pokušavaju u potpunosti zadovoljiti interese svih KOMPROMIS-svaka strana u sukobu odustaje od nečega, što dovodi do kompromisnog rješenja PRILAGODBA-spremnost jedne strane u sukobu da interese druge strane stavi iznad vlastitih IZBJEGAVANJE-jedna osoba se povlači iz situacije ili potiskuje sukob

5. OBLICI SUKOBA 1.LATENTNI ILI PRIKRIVENI -odgađanjem sukoba dobiva se na vremenu, ali ako ostane trajno prikriven nikada se neće riješiti, a može izazvati stres, anksioznost, nepovjerenje i nizak moral 2.MANIFESTNI ILI OTVORENI -sukob može biti prije riješen, ali ako ne znamo izabrati najprimjereniji način rješavanja dovodi do neugodnih posljedica, zatim do gubitka kontrole, agresije, vrijeđanja, prijetnji, plakanje, prekid komunikacije

6. UZROCI SUKOBA 1.ČINJENICE-sukobi uzrokovani razlikama o raspoloživim podacima 2.POSTUPCI-sukobi uzrokovani zbog razlika u tome kako netko nešto radi 3.CILJEVI-sukobi uzrokovani zbog razlika u željenim ishodima akcije 4.VRIJEDNOSTI-sukobi uzrokovani zbog razlika u sustavu vrijednosti