Svarbiausios Sąvokos

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Svarbiausios Sąvokos by Mind Map: Svarbiausios Sąvokos

1. Apšvietos idėjos ir jų poveikis visuomenei

2. Prancūzijos Didžioji revoliucija

3. Napoleono Bonaparto epocha

4. Klasicizmo kultūra Europoje ir Lietuvoje

5. Lietuvos visuomenė XVII a. antrojoje pusėje-XVIIIa.

6. ATR XVIIIa. Antrojoje pusėje: reformos ir valstybės žlugimas

7. Apšvieta- Vokiečių filosofo Imanuelio Kanto žmogaus pavadinimas ‚‚Nesugeba naudotis savo protu kitų nevadovaujamam‘‘

8. Apšvietos epocha, XVIII a,- apėmusi Europą ir Šiaurės Ameriką, buvo laikotarpis, kai intelektualai ir visuomenės kritikai bandė viešai analizuoti visuomene.

9. Absoliutizmas- Monarchijos forma, kai valdovo galios neriboja joks luomų atstovų susirinkimas, įstatymų leidžiamoji institucija ar konstitucija.

10. Tautos suvereniteto idėja- teigė, kad teisėta valdžia turi kilti iš žmonių valios, o ne būtį suteikto dievo, kaip teigė absoliutiniai monarchai.

11. Fiziokratizmas-ekonominė idėja, teigianti, kad valstybės gerovės šaltinis yra turtai ir protingas jų naudojimas.

12. Prancūzijos Didžioji revoliucija- (1789-1794), Laikotarpis per kurį prasidėjo virsmas, užbaigiantis senojo režimo laikotarpį, kuriam būdingas besąlygiškas absoliutinių monarchijų dominavimas.

13. Bastilija- Kalėjimas buvęs sostinės centre, (1789m buvo užimta)

14. ‚‚Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija‘‘- Dokumentas iš aštuoniolikos straipsnių kuris teigė, kad valdžios institucija turi paklusti šalies konstitucijai, ir, kad aukščiausias valdžios šaltinis yra tauta, o ne dievas.

15. Konstitucija- pagrindinis įstatymas kuris buvo apibrėžtas ir padėjo pagrindus konstitucinei monarchijai.

16. Napoleonas- Vienu iš geriausiai visuomenės vertintų generolų advokato sūnus, profesionalus karininkas, generolas.

17. Konsulas- Faktinis Prancūzijos vadovu perversmas, po kurio Napoleonas tapo imperatoriumi.

18. Napoleono kodeksas- Kodeksas skelbė visu žmonių lygybę prieš įstatymą, tačiau labiau privilegijavo vyrus nei moteris, asmeninę laisvę ir nuosavybės neliečiamybės.

19. Vienos sistema- Kongrese patvirtintų politinių ir teritorinių pertvarkymų sistema.

20. Vienos kongresas- Veikla kuri nutraukė trims mėnesiams nesėkmingą valdžią bandantį susigrąžintį Napoleoną.

21. Klasicizmas - XVII a.–XIX a. I pusės Vakarų Europos literatūros ir meno epocha.

22. Esminis klasicizmo bruožas – sekimas Antikos meno ir literatūros kūriniais kaip pavyzdiniais. Iš jų buvo mokomasi pažinti žmogų, siekti idealios harmonijos, tobulumo, absoliutaus grožio, universalios tiesos.

23. Žymiausias klasicizmo atstovas Lietuvos architektūroje – Laurynas Gucevičius.

24. L. Gucevičius - lietuvių architektas, brandžiojo klasicizmo atstovas Lietuvoje.

25. Steponas Batoras - Lenkijos karalius (1575–1586 m.), Lietuvos didysis kunigaikštis (1576–1586 m.). Valdė kartu su Ona Jogailaite (žmona).

26. XVII a. viduryje Abiejų Tautų Respublika įsitraukė į naujus karus su kaimynais.

27. Kėdainių sutartis - 1655 m. spalio 20 d. „Švedų tvano“ metu tarp Lietuvos didikų, vadovaujamų LDK didžiojo etmono Jonušo Radvilos, ir Švedijos karaliaus vietininko grafo Magnuso Gabrielio de la Garde.

28. Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų oligarchija, jų 17 a. antros pusės–18 a. pirmos pusės konfederacijos ir tarpusavio kovos buvo viena svarbiausių Abiejų Tautų Respublikos smukimo priežasčių.

29. Konfederacija - Abiejų Tautų Respublikoje (o prieš tai – Lenkijos karalystėje) buvo bajorų sąjunga.

30. Stanislovas Augustas Poniatovskis - paskutinis Abiejų Tautų Respublikos Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1764–1795 m.).

31. 1772m. – apkarpė ATR teritorįją – įvykdė pirmąjį Respublikos padalijimą.

32. Pacifizmas - judėjimas, smerkiantis bet kokius karus ar prievartą, pasyviomis priemonėmis remiantis taiką.

33. Edukacinę komisiją - Abiejų Tautų Respublikos už švietimo sistemą atsakinga institucija, įsteigta 1773 m. spalio 14 d., po to, kai buvo panaikintas Jėzuitų ordinas, tvarkęs LDK švietimo sistemą.

34. Ketverių metų seimas - 1788–1792 m. veikęs Abiejų Tautų Respublikos seimas, kuris ruošė valstybės reformas ir naują valstybės konstituciją.

35. 1791 m. gegužės 3d. - pagrindinis Abiejų Tautų Respublikos įstatymas, priimtas Ketverių metų Seimo 1791 m. gegužės 3 d. ir galiojęs iki 1792 m. lapkričio 23 d., kada jį panaikino Gardino Seimas.

36. Tadas Kosciuškas - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius ir generolas nesavanoriškai tarnavęs Lenkijos Karalystės kariuomenėje, kovų už Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybę dalyvis (1775 - 1783 m.), vyriausiasis 1794 m. sukilimo vadas. 1792 m. apdovanotas Baltojo erelio ordinu.

37. 1794 m. - Vilniaus Rotušės aikštėje paskelbtas Lietuvos sukilimo aktas, vyriausiuoju sukilimo vadu paskelbtas Tadas Kosciuška, pradėjo veikti Lietuvos Tautinė Aukščiausioji Taryba.