Konsep dari pelbagai perspektif tamadun dan budaya

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konsep dari pelbagai perspektif tamadun dan budaya by Mind Map: Konsep dari pelbagai perspektif tamadun dan budaya

1. Kesimpulan

1.1. Setiap agama dan tamadun ada kerpercayaan masing masing dan sebagai seorang manusia yang insan kita perlu menghormati setiap tamadun.

2. Tamadun Hindu

2.1. Manusia mempunyai atma(roh) Reincarnation: Manusia dilahirkan semula bergantung kepada apa yang dilakukan dalam kehidupan sekarang.

3. Buddha

3.1. Konsep self tidak wujud. Peranan manusia membebaskan diri dari sengsara dengan cara tidak mempunyai ikatan terhadap dunia

4. Tamadun Islam

4.1. Manusia sebagai khalifah di Bumi.Peranan manusia menjalankan amanah dan memikul tangguungjawab.

4.2. Manusia sebagai hamba Allah. Peranan manusia: melakukan perintah dan menjauhi larangan.

5. Tamadun CIna

5.1. Confucjanjsme:Peranan manusia: mengikut etika untuk mencapai kebahagian

5.2. Taojsme:Peranan manusia:dilihat dalam konteks hubungannya dengan alam

6. Pendidikan Kebangsaan

6.1. Ilmu pengetahuan dan akhlak mulia

6.2. Kepercayaann dan kepatuhan kepada tuhan

6.3. Tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat.

7. NAMA:BRAVINRAAM NAIDU A/L NARAYANASAMY NAIDU Matrik No:DE190005 Sekysen:32

8. Pengenalan

8.1. Kepercayaan setiap tamaduan. Setiap latar belakang dan kerpercayaan masing-masing secara ringkas dalam peta minda