PSIKOLOGI & SOSIOLOGI - Memahami Domain Analisis Falsafah -

Psikologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PSIKOLOGI & SOSIOLOGI - Memahami Domain Analisis Falsafah - by Mind Map: PSIKOLOGI & SOSIOLOGI  - Memahami Domain Analisis Falsafah -

1. Pengenalan

1.1. Psikologi - perkara penting untk mengetahui potensi insan

1.2. Hubungan antara Tuhan, Alam & Insan dalam tradisi silam adalah rapat dan mempunyai kaitan yang kuat antara satu sama lain

1.3. INSAN

1.3.1. Potensi - Membentuk jiwa melalui konsep insan

1.3.2. Peranan - Mencapai kebahagian & kesejahteraan

1.3.3. Egosentrik (utamakan diri) -> Ekosentrik (planet)

2. Barat Moden

2.1. Bertentangan antara Insan & Alam

2.2. == Yunani

2.3. Alam - Mati seperti mesin Insan - Minda yang boleh menentukan perjalanan alam

2.4. - Rasionaliti - Sains - Kemajuan, Pembangunan

2.5. Falsafah Barat

2.5.1. Aristotle (Greek) - Manusia sebagai haiwan rasional

2.5.2. Kristian Abad Pertengahan - Manusia sebagai makhluk Tuhan harus patuh kepada hukum Tuhan

2.5.3. Friedrich Nietzsche (German) - Manusia berteraskan semosi & kehendak / kemahuan diri (will power) - Peranan Manusia: Menolak pendekatan rasional dalam kehidupan

2.5.4. Jean-Paul Sartre (Perancis) - Manusia lahir tanpa panduan hidup - Peranan Manusia: Mencari makna kehidupan sendriri

3. Timur

3.1. Hubungan Insan & Alam sangat rapat

3.2. Falsafah Islam

3.2.1. - Manusia sebagai khalifah di Bumi - Peranan Manusia: Menjalankan amanah & tanggungjawab

3.2.2. - Manusia sebagai hamba Allah - Peranan Manusia: Melakukan perintah & menjauhi larangan

3.2.3. Imam Al-Ghazali

3.2.3.1. Manusia ada 2 komponen: - Jasad - Roh

3.2.3.2. Paksi bagi manusia adalah HATI

3.2.3.2.1. Akal

3.2.3.2.2. Diri (Nafsu)

3.2.3.2.3. Roh

3.2.3.2.4. Bahagian-bahagian ini perlu dijaga, dikawal serta dimurnikan

4. Tamadun India

4.1. Hinduisme - Manusia mempunyai Atman (Roh) - Reincarnation: Manusia dilahirkan semula bergantung kepada apa yang dilakukan dalam kehidupan sekarang

4.2. Buddhisme - Konsep self tidak wujud - Peranan Manusia: Membebaskan diri dari sengsara dengan cara tidak mempunyai ikatan terhadap dunia

5. Tamadun Cina

5.1. Confucianisme - Peranan Manusia: Mengikut etika untuk mencapai kebahagian

5.2. Taoisme - Peranan Manusia: Dilihat dalam konteks hubungan dengan Alam

6. Kesimpulan

6.1. Insan Dari Perspektif FPK - J Jasmani - E Emosi - R Rohani - I Intelek

6.2. Insan yang seimbang dan harmonis mempunyai JERI - Ilmu pengetahuan & akhlak mulia - Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan - Tanggungjawab & sumbangan kepada masyarakat

6.3. Psikologi diri akan membentuk sosiologi seseorang