Slovenský štát 1939-1945

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Slovenský štát 1939-1945 by Mind Map: Slovenský štát 1939-1945

1. Rozhodovanie o osude ČSR

1.1. Vznik malej dohody- 1920-1921

1.1.1. Zabránenie tomu, aby sa dynastia Habsburgovcov dostala späť na trón

1.1.2. Zabránenie revízii hraníc členských štátov zo strany Maďarska

1.2. Zákon o krajinskom zriadení, SK sa stáva administratívnym celkom- 1927

1.3. Mníchovská dohoda- 30.9.1938

1.3.1. Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, Francúzsko bez účasti ČSR

1.3.2. Rozhodli o odstúpení území ČSR

1.4. Pripojenie Rakúska k Nemecku- 11.3.1938

1.5. Viedenská arbitráž- 2.11.1938

1.5.1. Prenasledovanie Slovákov, prepúšťanie zo zamestnaní

1.5.2. Vyostrenie slovensko-maďarských vzťahov

1.5.3. Symbol južného SK- M.Kokošová- zastrelená maďarskými policajtmi v Šuranoch

1.6. Vyhlásenie autonómie SK v Žiline- 6.10.1938

1.7. Voľby do autonómneho slovenského snemu- 18.12.1938

1.7.1. Voliči si nemohli vybrať medzi viacerými stranami, ale ponúkla sa im jednotná kandidátka

2. SR nový štát

2.1. Vyhlásenie Slovenského Štátu samostatnosti Snemom Slovenskej krajiny- 14.3.1939

2.2. Slovensko výrazne okyptené o južné územia zabránené Maďarskom a časť Oravy a Spiša, kt. boli zabrané Poľskom

2.3. Snaha nem. kancelára A.Hitlera o rozdrobenie ČSR

2.4. 12.2.1939- tajná porada českých ministrov ústrednej vlády o vojenskom zákroku na SK. stretnutie V. Tuku s Hitlerom v Berlíne

2.5. Hitlerov rozhovor (dohoda resp. pohrozenie) s J. Tisom a F. Ďurčanským dňa 13.3.1939 v Berlíne

2.6. 9.3.1939- vojenský a policajný zákrok pražskej vlády na SK. Zosadenie autonómnej vlády J.Tisu

2.7. 15.3.- okupácia Česka nemeckou armádou a vytvorenie protektorátu Čechy a Morava

2.8. 11.3.1939- K.Sidor predsedom Slovenskej autonómnej vlády

2.9. 25.3.- podpísanie zmluvy o ochrannom pomere medzi SK a Nemeckom. Vojenský útok Maďarska na SK.

3. Vnútorná a zahraničná politika SR

3.1. Prijatie ústavy SR- 21.7.1939

3.1.1. Výkonná moc-vláda menovaná prezidentom

3.1.2. Štátna rada- právo trestne stíhať prezidenta a členov vlády, rozhodovať o strane poslaneckého mandátu, podávať návrhy zákonov

3.1.3. Zákonodarná moc- snem

3.2. Voľba J.Tisa za prezidenta-26.10.1939

3.3. Nemecko-slovenské rokovanie o Salzburgu- 28.7.1940

3.3.1. Tiso pod tlakom bol nútení ustúpiť a súhlasiť z výrazným posilnením pozícii radikálov

3.4. Zákon o HSĽS, vodcovský systém- 22.10.1940

3.4.1. Prehĺbila sa totalizácia politického života a radikálov sa podarilo poraziť

4. Povstanie

4.1. 29.8.1944- začiatok slovenského národného povstania v BB

4.2. 1.9.1944- SNR prijala deklaráciu o obnovení ČSR a prevzatí všetkej moci na SK

4.3. 27.10.1944- obsadenie BB nemeckou armádou

5. Odboj za hranicami a doma

5.1. 3.10.1938- zmluva o organizovaní českého vojska vo FR

5.2. 22.11.1939- vznik SNR v Paríži

5.3. 18.7.1941- uznanie exilovej českej vlády v Londýne

5.4. 1942- vznik prvej partizánskej skupiny na SK

5.5. 12.12.1943- zmluva medzi exilovou českou vládou v Londýne a sovietskou vládou

5.6. 24.12.1943- Vianočná dohoda medzi občianskym a komunistickým odbojom

5.7. 9.1.1941- vznik SNR v Londýne

5.8. 1944- vojenské ústredie v BB-podplukovník J.Golian

6. Osudy nepohodlných

6.1. 4.11.1938-Veľká skupina židov bola vyvezená na územie južného SK

6.2. 9.9.1941- nariadenie vlády o právnom povstaní židov (židovský kódex)

6.3. 25.3.1942- začali sa deportácie židov

6.4. 15.5.1942- slovenský snem prijal zákon o vysťahovaní židov

7. Slováci v 2.Sv. vojne

7.1. 25.3.1939- Maďarsko-slovenský vojnový konflikt na východnom SK

7.2. 1.9.1939- účasť slovenskej armády na ťažení proti Poľsku

7.3. 1940- vytvorenie prvej ČS divízie vo FR

7.4. 24.6.1941- slovenská armáda sa zúčastnila na ťažení proti Sovietskemu zväzu

7.5. 12.12.1941- vyhlásenie vojny USA a VB

7.6. 1944- vznik prvého ĆS armádneho zboru v sovietskom zväze

8. Kultúrny, hospodársky a sociálny život na SK

8.1. 1939- slovenská vysoká škola technická v BA

8.2. 1940- slovenské múzeum v BA s centrálnym povstaním

8.3. 1941- vysoká škola obchodná v BA

8.4. 1942- slovenská národná knižnica v MT a Slovenská akadémia vied a umení v BA