Konsep Insan dari perspektif tamadun dan budaya

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konsep Insan dari perspektif tamadun dan budaya by Mind Map: Konsep Insan dari perspektif tamadun dan budaya

1. TAMADUN ISLAM

1.1. Berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan kepercayaan agama Islam.

1.1.1. Mementingkan konsep ketuhanan dalam memahami konsep insan.

1.1.2. Manusia ialah khalifah Tuhan di muka bumi.

2. TAMADUN BARAT

2.1. Insan bukan bersifat monolitik dan mempunyai kepelbagaian konsep insan

2.1.1. ARISTOTLE: Ciri dan sifat utama manusia adalah pemikiran yang rasional.

2.1.2. ZAMAN PERTENGAHAN: Konsep manusia dipengaruhi oleh fahaman agama

3. TAMADUN ASIA

3.1. TAMADUN CINA

3.1.1. KONFUSIANISME

3.1.1.1. Bukan bersifat keagamaan kerana idea-ideanya adalah hasil pemikiran yang rasional

3.1.2. TAOISME

3.1.2.1. Sesuatu tidak boleh dilihat ataupun disamakan dengan apa apa kewujudan

3.2. TAMADUN INDIA

3.2.1. KEAGAMAAN

3.2.1.1. BUDHISME

3.2.1.1.1. Agama yang tidak mempunyai konsep ketuhanan

3.2.1.1.2. Konsep diri itu tidak wujud

3.2.1.2. HINDUNISME

3.2.1.2.1. Konsep insan yang mempunyai unsur metaifizika

4. KONSEP J.E.R.I

4.1. JASMANI

4.1.1. Tubuh badan manusia dipelihara untuk mneacpai kesejahteraan hidup.

4.2. EMOSI

4.2.1. Memberi perhatian yang berat terhadap emosi manusia.

4.3. ROHANI

4.3.1. Penekanan dalam fahaman dan keagamaan

4.4. INTELEK

4.4.1. Pemikiran rasional diberi kepentingan bagi proses pembelajaran dan pengajaran ilmu

5. KONSEP INSAN DALAM MENGHADAPI CABARAN KEHIDUPAN

5.1. Mampu memberi pertimbangan yang saksama kepada aspek pemikiran rasional dan intelektualnya kepada emosi.

5.2. Mempunyai kekuatan dalaman untuk menghadapi tekanan psikologi dan tekanan luaran.