PSIKOLOGI & SOSIOLOGI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PSIKOLOGI & SOSIOLOGI by Mind Map: PSIKOLOGI & SOSIOLOGI

1. KAJIAN POTENSI INSAN

1.1. MEMBENTUK JIWA DARI KONSEP INSAN

2. KAJIAN PERANAN INSAN

2.1. MENCAPAI KEBAHAGIAAN DAN KESEJAHTERAAN

3. DARI EGOSENTRIK KEPADA EKOSENTRIK

3.1. EKOSENTRIK

3.1.1. KESELURUHAN PLANET

3.2. BIOSENTRIK

3.2.1. KESELURUHAN KEHIDUPAN

3.3. ANTROPOSENTRIK

3.3.1. MENGUTAMAKAN MANUSIA

3.4. EGOSENTRIK

3.4.1. MENGUTAMAKAN DIRI SENDIRI

4. HUBUNGAN TUHAN,ALAM DAN INSAN DALAM TRADISI SILAM

4.1. TUHAN

4.1.1. TEOLOGI METAKOSMOS

4.2. ALAM

4.2.1. KOSMOLOGI MAKROKOSMOS

4.3. INSAN

4.3.1. PSIKOLOGI MIKROKOSMOS

5. HUBUNGAN TUHAN,ALAM DAN INSAN DALAM TRADISI AGAMA TIMUR

5.1. TUHAN

5.1.1. TEOLOGI

5.2. ALAM

5.2.1. KOSMOLOGI

5.3. INSAN

5.3.1. PSIKOLOGI

6. HUBUNGAN TUHAN, ALAM DAN INSAN DALAM TRADISI AGAMA BARAT MODERN

6.1. KONSEP DUALISME

6.1.1. INSAN - PSIKOLOGI SENTIASAN ADA TENTANGAN BERSAMA ALAM - KOSMOLOGI

6.1.2. MANUSIA MERUPAKAN PENENTU PERJALANAN ALAM

6.1.3. SAINS CUMALAH ILMU PENGETAHUAN

7. DEFINISI MANUSIA

7.1. FALSAFAH BARAT

7.1.1. ARISTOTEL

7.1.1.1. - MANUSIA SEBAGAI HAIWAN RASIONAL

7.1.2. JEAN-PAUL SARTRE -

7.1.2.1. MANUSIA LAHIR TANPA PANDUAN HIDUP

7.1.2.2. PERANAN MANUSIA - MENCARI MAKNA KEHIDUPAN SENDIRI

7.1.3. KRISTIAN ABAD PERTENGAHAN -

7.1.3.1. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN HARUS PATUH KEPADA HUKUM TUHAN

7.1.4. FRIEDRICH NIETZSCHE

7.1.4.1. MANUSAIA BERTERASKAN EMOSI & KEHENDAK/ KEMAHUAN DIRI (WILL POWER)

7.1.4.2. PERANAN MANUSIA - MENOLAK PENDEKATAN RASIONAL DALAM KEHIDUPAN

7.2. FALSAFAH TAMADUN INDIA

7.2.1. BUDHISME

7.2.1.1. KONSEP SELF TIDAK WUJUD

7.2.1.2. BEBASKAN DIRI DARI SENGSARA DENGAN CARA TIDAK MEMPUNYAI IKATAN TERHADAP DUNIA

7.2.2. HINDUISME

7.2.2.1. REINCARNATION

7.2.2.1.1. DILAHIRKAN SEMULA MENGIKUT KEPADA HASIL YANG DILAKUKAN DALAM KEHIDPUPAN KINI

7.2.2.2. ADA ATMAN (ROH)

7.3. FALSAFAH TAMADUN CHINA

7.3.1. TAOISME

7.3.1.1. DILIHIAT DALAM KONTEKS HUBUNGANNYA DENGAN ALAM

7.3.2. CONFUCIANNISME

7.3.2.1. MENGIKUT ETIKA UNTUK MENCAPAI KEBAHAGIAAN

7.4. FALSAFAH ISLAM

7.4.1. PERANAN MANUSIA

7.4.1.1. KHALIFAH, MENJALANKAN AMANAH, MEMIKUL TANGGUNGJAWAB

7.4.1.2. HAMBA ALLAH, MELAKUKAN PERINTAH, MENINGGALKAN LARANGAN-NYA

7.4.2. MENURUT IMAM GHAZALI

7.4.2.1. AKAL

7.4.2.1.1. BERSIFAT KETUHANAN DAN KEROHANIAN

7.4.2.2. NAS

7.4.2.2.1. MENGAWAL NAFSU DIRI

7.4.2.3. HATI

7.4.2.3.1. MENAJAMKAN PEMIKIRAN, MENCARI KEBENARAN

7.4.2.4. ROH

7.4.2.4.1. MENDEKATKAN DIRI KEPADA TUHAN (ALLAH)