Комп'ютерна графіка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Комп'ютерна графіка by Mind Map: Комп'ютерна графіка

1. Статична, динамічна

1.1. (статична графіка) малюнки, фотографії, креслення, схеми, діаграмми тощо

1.2. (динамічна графіка) анімація, відео, комп’ютерна мультиплікація

2. Растрова, векторна, фрактальна

2.1. (растрова графіка) Зображення складається з точок (пікселів).

2.2. (векторна графіка) представляє зображення як набір геометричних примітивів: крапки, прямі, кола, прямокутники, криві лінії, які описуються математичними формулами.

2.2.1. Графічні редактори

2.2.1.1. Растрові: Microsoft Paint, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint та інші

2.2.1.2. Векторні: CorelDRAW, Adobe Illustrator, Corel Xara, Inkscape та інші

2.2.1.3. Фрактальні: 3D-Studio Мах, Maya та інші

2.3. (фрактальна графіка) заснована на математичних обчисленнях, зображення будується виключно за формулами. Для детального фрактального зображення використовується мало пам’яті.

3. Двовимірна, тривимірна

3.1. 3D - розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та апаратно- програмних інструментів, призначених для зображення об'ємних об'єктів. Застосовується в архітектурній візуалізації, кінематографі, телебаченні, комп'ютерних іграх, друкованій продукції, а також у науці та промисловості.