Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Game idea by Mind Map: Game idea

1. 1. Infinity War (Đồ họa packed của Pixel Frog)

1.1. 1. Cơ bản

1.1.1. 1. Khởi đầu

1.1.1.1. Hồi sinh ngẫu nhiên tại các CỬA VÀO

1.1.1.2. Một lần hồi sinh sẽ hóa thân thành HEO và một lượng VÀNG hay VẬT PHẨM

1.1.2. 2. Người chơi

1.1.2.1. Người chơi có nhiệm vụ tiêu diệt kẻ địch là NGƯỜI CHƠI hoặc ĐỘI CHƠI khác giành lấy tài bảo

1.1.2.2. Dùng tài bảo đoạt được để nâng cấp các chỉ số và tiến xa hơn nữa

1.1.2.3. Lập các chốt lô cốt và trụ ở đó để thu tài bảo lúc này người chơi trở thành BOSS thủ thành

1.1.3. 3. Điều khiển

1.1.4. 4. Máu

1.1.5. 5. Khả năng đặc biệt

1.1.6. 6. Chu kì

1.1.7. 7. Tốc độ

1.1.7.1. Tốc độ đánh

1.1.7.2. Tốc độ chạy

1.1.8. 8. Nhân vật

1.1.8.1. 1. HEO

1.1.8.2. 2. VUA HEO

1.1.8.3. 3. HERO

1.1.8.4. Bổ sung vài nhân vật

1.1.9. 9. Điểm

1.1.9.1. Hồi sinh ở phòng hồi sinh cấp tương ứng với số điểm

1.1.9.2. Tăng điểm

1.1.9.2.1. Tiêu diệt được kẻ thù

1.1.9.2.2. Lô cốt của phòng boss do mình làm chủ

1.1.9.3. Trừ điểm

1.1.9.3.1. Chết

1.1.9.4. Tăng điểm đối với đội chơi

1.1.9.4.1. Tăng luân phiên đối với lô cốt trong phòng mình làm chủ

1.2. 2. Vật phẩm

1.3. 3. Tương tác

1.3.1. 1. Đồng đội

1.3.1.1. Mỗi đội tối đa 5 người

1.3.1.2. Được miễn sát thương của đồng đội

1.3.1.3. Một đội

1.3.2. 2. BOSS

1.3.2.1. Đội chơi hoặc người chơi sẽ trở thành BOSS nếu tiêu diệt được BOSS hiện tại, các chỉ số được hồi lại

1.4. 4. Phòng

1.4.1. Quy cách một CẤP gồm 7 phòng gồm 3 phòng hồi sinh 1 chiến trường và 3 phòng BOSS

1.4.1.1. 1. Hồi sinh

1.4.1.1.1. Cửa phải: kết nối với cửa TÂY chiến trường

1.4.1.1.2. Cửa trái: kết nối với chiến trường cấp dưới qua cửa boss tương ứng, bỏ qua phòng boss

1.4.1.2. 2. Boss

1.4.1.2.1. Cửa phải: kết nối với phòng hồi sinh

1.4.1.2.2. Cửa trái: kết nối với chiến trường

1.5. 6. Môi trường

1.5.1. NGỦ HÀNH

1.5.1.1. Nâng chỉ số khi gặp môi trường tương SINH

1.5.1.2. Hạ chỉ số khi gặp môi trường tương khắc

1.5.2. Chiến trường

1.5.2.1. Được bỏ phiếu bởi 3 phòng boss

1.5.3. Boss

2. 2.

3. Kết hợp: Nông trại huyền bí + combat

3.1. Combat

3.1.1. Chiến trường

3.1.1.1. Người chơi chiến đấu với nhau để giành lấy kinh nghiệm, vật phẩm

3.1.2. Boss

3.1.3. Rừng - nguyên liệu

3.2. Nông trại

3.2.1. Người chơi ươm trồng cây thuốc để chế tác thuốc, hóa phép để trang bị mạnh hơn

3.3. Người chơi đi combat, hái lượm, trồng trọt để điều chế thuốc gia tăng sức mạnh, hóa thân thành phù thủy...