Антична філософія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Антична філософія by Mind Map: Антична філософія

1. Головний принцип

1.1. Космоцентризм- спрямованість на вивчення світу

2. Світ

2.1. «макрокосмос»- світ природи, гармонійний та упорядкований

3. Надприродне

3.1. Політеїзм

3.2. антропоморфність

3.3. цілісність світу

3.4. пантеїзм

4. Людина,сенс її життя

4.1. «мікрокосмос» - маленький світ, гармонійний до світу природи «Пізнай самого себе», живи відповідно до чеснот «Добро, Краса, Істина»

5. Пізнання

5.1. Пізнання світу можливе (розвиток науки), головне – пізнання доброчесностей. «Хто знає, що таке добро, - ніколи не чинитиме зла».

6. Представники

6.1. Піфагор,

6.2. Геракліт,

6.3. Демокріт,

6.4. Сократ,

6.5. Платон,

6.6. Арістотель

6.7. Епікур

6.8. Сенека

7. Етапи

7.1. досократівська

7.2. класична

7.3. еліністична

8. Будова Всесвіту

8.1. Геоцентризм

9. Коли винник

9.1. у Греції та Римі з VII ст. до н.е.- по II ст. н.е