Romanul, perspective

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Romanul, perspective by Mind Map: Romanul, perspective

1. După tehnica romanescă

2. modern

2.1. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

3. După criteriul tematic/conținut

4. După criteriul spațial

4.1. rural

4.2. citadin

5. După problematici și tehnici narative

6. Romanul doric

7. Romanul ionic

8. Romanul corintic

9. Clasificare

9.1. După formula narativă

9.1.1. obiectiv

9.1.2. subiectiv

9.2. După influențele curentelor culturale

9.2.1. modern

9.2.2. postmodern

9.2.3. realist

9.2.4. romantic

9.3. tradițional

10. Subiectiv

11. psihologic